Sökning: "Normanbelopp"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Normanbelopp.

 1. 1. Hemligheterna bakom fonders prestation : Aktivitet och avgifters påverkan på den riskjusterade avkastningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Strand; Alex Berneby; [2017]
  Nyckelord :Aktiva- passiva fonder; Sharpekvot; Active share; Aktiv risk; Omsättningshastighet; Normanbelopp;

  Sammanfattning : Den svenska fondmarknaden är ständigt växande, detta på grund av teknikutveckling och innovationer. Majoriteten av fonder på marknaden är aktivt förvaltade trots att indexfondernas popularitet har växt de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Valuta för pengarna : En kvantitativ studie av svenska aktivt förvaltade aktiefonders bakomliggande variabler och kostnadsmått

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Molina Khan; Victor Löfberg; [2015]
  Nyckelord :Active fund management; Efficient Market Hypothesis; Normanbelopp; Multiple regression; Aktiv fondförvaltning; Effektiva Marknadshypotesen; Normanbelopp; Multipel regression;

  Sammanfattning : Aktiv fondförvaltning har den senaste tiden fått utstå mycket kritik, en av de senaste stora skandalerna var då Swedbanks Roburs VD gick ut med ett uttalande om att deras kunder inte fått vad de betalat för vid aktivt förvaltade fonder, samt att det är en mycket liten chans för dem att lyckas prestera över index. Dessa uttalanden ledde till att organisationen Aktiespararna valde att stämma Swedbank Robur, samt var en intresseväckare för denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. Mathematical Analysis of Peformance Fees with High-Water Mark

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Viktor Karlström; [2013]
  Nyckelord :High-water mark; Performance fee; Management fee; Hedge fund;

  Sammanfattning : AbstractPurpose –The purpose of this thesis is to give the investors a better understanding on how tointerpret the costs of funds with performance fee with high-water mark and give some guidelineswhen comparing funds with different fee structures, i.e. mutual funds and hedge funds. LÄS MER