Sökning: "Normativa grundmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Normativa grundmönster.

 1. 1. Anställningsskyddets bipolära förändringsprocess - Ett dynamiskt spänningsförhållande mellan Det marknadsfunktionella mönstret och Skydd för etablerad position

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger anställningsskyddets förändringsprocess och ämnar synliggöra hur samhällsutveckling och normativa grundmönster påverkar rättsutvecklingen. Med hjälp av Christensens teori om rätten som normativa grundmönster i ett normativt fält och Hydéns teori om samhällsutveckling som S- kurvor tolkas, analyseras och diskuteras insamlat material. LÄS MER

 2. 2. Rätten att hyvla en anställning – Anställningsskyddet när arbetsgivaren minskar den anställdes sysselsättningsgrad på grund av verksamhetsskäl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Gimbergsson; [2020]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Hyvling; Minskad sysselsättningsgrad; Sanna Gimbergsson; LAS; Normativa grundmönster.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vi kanske borde gifta oss? - en rättsvetenskaplig uppsats om skillnaden mellan sambors och makars rätt till arv samt de normativa grundmönstrens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Kohlin; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; sambor; makar; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. LÄS MER

 4. 4. Konsten att sätta sig fast i en fastighet - En studie av besittningsskyddet till sidoarrenden utifrån Anna Christensens teori om normativa grundmönster.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yury Androssov Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Jordbruksarrende; besittningsskydd; sidoarrende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Föräldraskapet – en rätt för alla? - En queerteoretisk analys av föräldraskapslagstiftningens normativa strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Normativa grundmönster; Normative patterns; Family law; Queer theory; Queerteori; Heteronormativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraskapslagstiftning har undergått omfattande förändringar de senaste åren. Under rättsutvecklingens gång har större hänsyn tagits till variationer i samlevnadsformer och val av familjebildning. LÄS MER