Sökning: "Normativa grundmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Normativa grundmönster.

 1. 1. Föräldraskapet – en rätt för alla? - En queerteoretisk analys av föräldraskapslagstiftningens normativa strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Normativa grundmönster; Normative patterns; Family law; Queer theory; Queerteori; Heteronormativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraskapslagstiftning har undergått omfattande förändringar de senaste åren. Under rättsutvecklingens gång har större hänsyn tagits till variationer i samlevnadsformer och val av familjebildning. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensen om kvarlåtenskapen - en jämförelse av särkullbarns och gemensamma barns rätt till arv i förhållande till efterlevande makes arvsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2018]
  Nyckelord :arvsrätt; familjerätt; särkullbarn; efterlevande make; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish succession law is characterized by strong structures and slow changes. The legislation has not been subject of any major reform since the beginning of the 20th century. Therefore, the current legislation is characterized by elements of old norms and structures. LÄS MER

 3. 3. Den normativa anställningen - En studie av motsättningen mellan sociala och ekonomiska värden i svensk arbetsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Casper Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; tidsbegränsade anställningsformer; flexibilisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour market is characterized by the conflict between those who sell and those who buy labour, between workers and employers. The conflict becomes clear in the employment policy in Swedish labour law, especially with regard to so-called fixed-term work. LÄS MER

 4. 4. Äktenskapet – samhällets bestånd? - Om rätten att ingå äktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; rättshistoria; äktenskap; äktenskapshinder; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the 1969 directives to the committee reports that proceeded the introduction of the new Marriage Code (1987:230) in Sweden, the government expressed that the legislator is to be neutral towards individuals’ ways of cohabiting. This neutrality policy has become leading in the subsequent reforms of cohabitation legislation. LÄS MER

 5. 5. "Vad händer om min sambo dör?" - En studie av sambors rättsliga efterlevandeskydd i Sverige och Norge med utgångspunkt i teorin om normativa grundmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; sambo; efterlevandeskydd; arvsrätt; bodelning; Norge; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samboförhållanden i både Sverige och Norge blivit en allt mer vanlig och allt mer socialt accepterad samlevnadsform. Trots relativt likartade samhällsförhållanden har dock lagstiftaren i respektive land utformat sambors rättsliga efterlevandeskydd på olika sätt. LÄS MER