Sökning: "Norms of society"

Visar resultat 1 - 5 av 840 uppsatser innehållade orden Norms of society.

 1. 1. REPRESENTACIONES DE PERSONAJES FEMENINOS Y MASCULINOS EN COMO AGUA PARA CHOCOLATE. Un análisis de los ideologemas en la novela de Laura Esquivel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Naess; [2019-06-13]
  Nyckelord :spanska; cultura latinoamericana; literatura latinoamericana; México; movimiento de liberación femenina; rol sexual; Latin American cultures; Latin American literature; Mexico; Womens liberation movement; Gender roles;

  Sammanfattning : Como agua para chocolate is a novel written in 1989 by Laura Esquivel. It includes themes ofpatriarchal structurs of the time and the role of women. We analyse four characters, two women andtwo men, and how they are described. LÄS MER

 2. 2. "Äh sugardejting i sig det är ju alltså prostitution". En rättssociologisk studie om sugardejting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; Carl Lindman; [2019]
  Nyckelord :norms; prostitution; regulation; sugar dating; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sugar dating is a phenomenon in which peoples’ company and intimacy is traded for gifts and luxurious consumption. This study investigates what difficulties and possibilities exist for the regulation of sugar dating. LÄS MER

 3. 3. Kvällstidningars porträttering av kvinnliga och manliga våldsbrottsförövare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fanny Björndahl; Erik Fernau; Sofie Ågren; [2019]
  Nyckelord :violent offenders; gender perspective; news articles; portray; våldsbrottsförövare; genusperspektiv; nyhetsartiklar; porträttering;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur svenska kvällstidningar porträtterar manliga och kvinnliga våldsbrottsförövare. Vidare syftade studien till att undersöka mönster kring de svenska kvällstidningarnas språkbruk som appliceras när kvinnliga respektive manliga våldsbrottsförövare beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Hyckleri i förvaltningsberättelser? : En kvalitativ innehållsanalys om hur förvaltningsberättelser kan vara konstruerade för ett legitimitetssökande syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Berg; Tobias Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Organizational hypocrisy; legitimacy; administration reports; rhetorical manipulation; Organisatoriskt hyckleri; legitimitet; förvaltningsberättelser; skriftlig manipulation;

  Sammanfattning : Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers årsredovisning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat för det föregående räkenskapsåret. LÄS MER

 5. 5. "Allt annat än ett ja..." : En genusvetenskaplig analys av det sexuella samtyckets konstruktion i lagstiftningsprocessens publikationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Hilda Broqvist; [2019]
  Nyckelord :sexual offences legislation; consent; script theory; heteronormativity;

  Sammanfattning : In 2014, the Swedish Government decided to review the sexual offences legislation, in order to introduce a consent-based regulation. The main argument in support of a consent-based legislation is that it will change the norms and attitudes regarding gender and sexuality, thereby decreasing the occurrence of sexual violence in society. LÄS MER