Sökning: "Norrøna"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Norrøna.

 1. 1. Populärkultur på gymnasiet : Fornnordisk mytologi i utvalda filmer och tvspeli religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Alva Lejon; [2021]
  Nyckelord :Fornnordisk mytologi; populärkultur; gymnasieskolan; film; tv-spel; historiebruk; didaktik; flipped classroom;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka hur den fornnordiska mytologin framtsälls i vissa utvaldafilmer och tv-spel samt hur dessa kan användas i den svenska religionsundervisningen pågymnasiet. För att undersöka detta har sju olika filmer samt två tv-spel analyserats utifrån ettdidaktiskt perspektiv och utifrån teorierna cultural memory och det kommersiellahistoriebruket. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av fästsystem : För sammankoppling mellan inner- och yttertält på Norrønas nylanserade kupoltält

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Stina Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :product development; tent; fastening system; Norrøna; Produktutveckling; tält; fästsystem; Norrøna;

  Sammanfattning : Friluftskulturen är något som många nordbor håller nära hjärtat. Att ta sig ut i naturen ochutforska lokal så väl som internationell miljö är en form av hållbart resande. Med ett tält breddasdessa möjligheter och längre turer med övernattning får bättre förutsättningar. LÄS MER