Sökning: "Norrbotten"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet Norrbotten.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 2. 2. Analys av sprickutveckling på markytan i Kiirunavaara gruvområde samt utvärdering av fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Schölund; [2020]
  Nyckelord :sprickutbredning; UAV; markdeformationer; hängväggen; sprickinventering; CloudCompare; qFacet;

  Sammanfattning : LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) bryter och förädlar järnmalm i Norrbotten. Under 2018 omsatte LKAB cirka 26 miljarder kronor. Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och en i Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift. LÄS MER

 3. 3. Läkarchefers arbetsmiljöansvar : En kvalitativ studie om upprätthållande av basala hygienrutiner och klädregler - följsamhet inom läkargruppen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Yvonne Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Läkarchef; Hygienrutiner; Infektionskontroll; Följsamhet; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för infektioner och antibiotikabehov. LÄS MER

 4. 4. Förstudie för konvertering till bergvärme vid Gällivare Sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Rådmark; [2020]
  Nyckelord :Bergvärme;

  Sammanfattning : Geoenergi är ett alternativ som allt fler aktörer på marknaden väljer när det kommer till att kyla eller värma fastigheter men än så länge är de flesta anläggningar som finns i Sverige småskaliga. Gällivare sjukhus använder sig i dag av fjärrvärme och det här examensarbetet gör en förstudie för att konvertera helt eller delvis till bergvärme. LÄS MER

 5. 5. Styles of mineralization in the Nautanen IOCG deposit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nils Edblom; [2020]
  Nyckelord :Nautanen; Aitik; Gällivare; Norrbotten; IOCG; NDZ; nautanen deformation zone;

  Sammanfattning : Nautanen is an IOCG (Iron Oxide Copper Gold) deposit located in northern Sweden, 10 km north-east of the town Gällivare in the county of Norrbotten. It was mined for copper for seven years in the early 1900´s and is presently explored by Boliden Mineral AB. The deposit sits within a package of shoshonitic andesites of the Porphyrite group. LÄS MER