Sökning: "Norre Katt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Norre Katt.

 1. 1. Lena Cronqvists Flicka i Balja : En undersökning av hur skulpturens placering påverkar receptionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Rydberg; [2013]
  Nyckelord :Offentlig konst; Konstvetenskap; Flicka i balja; Skulptur; Lena Cronqvist; Plats; Platsspecifik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den offentliga bronsskulpturen Flicka i balja (2007) av Lena Cronqvist. Skulpturen är placerad i Halmstads till ytan största centrala park, Norre Katts park. Syftet är att undersöka hur receptionen av skulpturen påverkas genom dess placering. LÄS MER

 2. 2. Halmstads Tivoli : en av södra Sveriges vackraste förlustelseplatser

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Johanna Ericson; [2007]
  Nyckelord :Tivoli; Norre Katt; Norre Katts park; Jac Ericson; Andreas Larsson; Halmstad; 1800-talets parker;

  Sammanfattning : During the late 19: th century the park Tivoli in Halmstad, today called Norre Katts park, was known as one of the most beautiful amusementparks of southern Sweden. This is a description that hardly anyone would use to portray the park today. LÄS MER