Sökning: "Norre Katts park"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Norre Katts park.

 1. 1. Lena Cronqvists Flicka i Balja : En undersökning av hur skulpturens placering påverkar receptionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Rydberg; [2013]
  Nyckelord :Offentlig konst; Konstvetenskap; Flicka i balja; Skulptur; Lena Cronqvist; Plats; Platsspecifik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den offentliga bronsskulpturen Flicka i balja (2007) av Lena Cronqvist. Skulpturen är placerad i Halmstads till ytan största centrala park, Norre Katts park. Syftet är att undersöka hur receptionen av skulpturen påverkas genom dess placering. LÄS MER

 2. 2. Att vända staden mot Nissan

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Jenny Borheim; [2008]
  Nyckelord :målpunkter platser tillgänglighet;

  Sammanfattning : SammanfattninSammanfattning I många städer lägger industrier ner eller flyttar ut från stan. Detta medför att gamla hamnområden blir lediga och kan omvandlas. De blir istället nya attraktiva bostadsområden och populära platser för stadens invånare att röra sig i. LÄS MER

 3. 3. Halmstads Tivoli : en av södra Sveriges vackraste förlustelseplatser

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Johanna Ericson; [2007]
  Nyckelord :Tivoli; Norre Katt; Norre Katts park; Jac Ericson; Andreas Larsson; Halmstad; 1800-talets parker;

  Sammanfattning : During the late 19: th century the park Tivoli in Halmstad, today called Norre Katts park, was known as one of the most beautiful amusementparks of southern Sweden. This is a description that hardly anyone would use to portray the park today. LÄS MER