Sökning: "Norrland"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet Norrland.

 1. 1. Den heliga marken - En jämförande studie av medierapporteringen om protesterna i Kallak och Standing Rock

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amorina Ahlsell; Akiko Ahlstrand; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how two protests were portrayed in the Swedish news media; the protest of indigenous people against a mine in Kallak, in the region of Norrland in Sweden, compared with the protest of indigenous people against a pipeline in Standing Rock, North Dakota in the U.S. LÄS MER

 2. 2. Arkeologisk Textil : Om Norra Sveriges Textilier under Järnålder och Medeltid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Madelene Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Archaeological textile; iron age; the middle ages; Northern Sweden; Norrland; spatial analysis; chaîne opératiore; historic craftmanship; trade; Sami; duodji;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to get a wider perspective on the early production and usage of textiles in Northern Sweden during the Iron Age and Middle Ages (up until the 17th century). The work consists of collecting digital data of finds, their location and approximate date, and then place them in l'chaîne opératiore, and group the finds accordingly. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan gångsträcka, dyspné och desaturation i 6 minuters gångtest hos en grupp individer med pulmonell arteriell hypertension (PAH) - en registerbaserad pilotstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Hedin; [2020]
  Nyckelord :6-minutes walking test; exercise; dyspnea; desaturation; PAH;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare but serious disease with symptoms as dyspnea, fatigue and intolerance to exercise. The treatment is mainly pharmacological with physical exercise as an important complement. The 6 minutes walking test (6MWT) is used today worldwide for assessment and follow-up of the PAH patient. LÄS MER

 4. 4. Skeppssättning och Långröse : En komparativ studie längsmed Norrlands kustområde

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Adrian Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Stone ship setting; long cairn; Norrland; Nordic Bronze Age; Scandinavia; maritory; the Baltic Sea; Bothnian Sea; Skeppssättning; Långröse; Norrland; Nordisk bronsålder; Skandinavien; maritorium; Östersjön; Bottenhavet;

  Sammanfattning : Through social landscape theory the aim of this thesis is to broaden the understanding of the bronze age monumental graves on the coast of Norrland. Questions about similarities between the stone ship settings and long cairns are analysed by looking at size and placement in the landscape. LÄS MER

 5. 5. Idén om ett jämlikt möte

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Rebecka Ekholm; [2020]
  Nyckelord :idén om ett jämlikt möte; rebecka ekholm; möte; jämlikt; förutsättningslöst; dokumentär; dokumentärfilm; stad; land; gledbygd; landsbygd; språk; makt; hierarki; norrland; västerbotten; vormsele; film; konstnärlig forskning; filosofi;

  Sammanfattning : Denna essä är en del av ett projekt som utforskar verktyg och metoder för dokumentära berättelser om landsbygden, från ett perspektiv av en dokumentärfilmare utan tolkningsföreträde på platsen. Om maktstrukturer, fördomar, och plats som huvudkaraktär. LÄS MER