Sökning: "Noterade bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden Noterade bolag.

 1. 1. Female CFOs and earnings management - a quantitative study of women's impact on earnings management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Byström; Ida Stenberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :Kvinnliga CFOs; earnings management; diskretionära periodiseringar; inkomstminskande periodiseringar; Jones modifierade modell;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnliga CFOs och earnings management - en kvantitativ studie av kvinnliga CFOspåverkan på earnings management.Bakgrund och problem: Earnings management är ett fenomen som kan leda till förödandekonsekvenser. En faktor som visat sig leda till mindre earnings management är kvinnor påledande positioner. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och prestation : En studie om hur andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar den finansiella prestationen hos svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ljungzell; Anna Vögeli; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; könsdiversifiering; kritisk massa; styrelse; bolagsstorlek; finansiell prestation.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska, börsnoterade bolag påverkar företags finansiella prestation och om detta skiljer sig med hänsyn till bolagsstorlek. Studien använder sig av data från bolag noterade vid Stockholmsbörsen mellan år 2014–2017. LÄS MER

 4. 4. The Financial Value of Gamification : An Explorative Event Study to Investigate Investors Reactions to Gamification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Engvall; David Fröström; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Event study; Efficient market hypothesis;

  Sammanfattning : The use of gamification has increased in companies in recent years and is used among other things to accelerate learning, increase motivation and engagement. Gamification is defined as the use of game elements in a non-game context. This study aims to investigate whether the use of gamification raises the financial value of a company. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas företagets kapitalstruktur av en kvinnlig VD respektive andelen kvinnor i styrelsen? : En kvantitativ studie på onoterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Jonsson; Paulina Mattila; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; riskavert; gender; female; leverage; CEO; Kapitalstruktur; riskavert; kön; kvinnor; skuldsättning; VD;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida en kvinnlig VD påverkar företagets kapitalstruktur, samt om det finns ett samband mellan könsfördelningen i styrelsen och dess kapitalstruktur i onoterade bolag med en avgränsning till svenska onoterade bolag. Tidigare forskning kring ämnet har gjorts på noterade företag, varpå det blir intressant att genomföra denna forskning på onoterade bolag. LÄS MER