Sökning: "Nour Assaad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nour Assaad.

  1. 1. Kvalitetssäkring av bendensitometri

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Nour Assaad; [2013]
    Nyckelord :Bendensitometri; Kvalitetssäkring;

    Sammanfattning : Osteoporos eller benskörhet, är en folksjukdom som vanligen inträffar i samband med åldrandet. För att kunna diagnostisera, upptäcka och följa frakturrisk i god tid är det bra om en bentäthetsmätning görs. Bentäthetsmätning eller bendensitometri utnyttjar metoden Dual energy x-ray absorptiometry (DXA). LÄS MER