Sökning: "Nova Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nova Persson.

  1. 1. Att tappa fotfästet : en litteraturstudie: Närståendes upplevelser och erfarenheter av att vårda en person som drabbats av stroke

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Moa Malmqvist Winge; Nova Persson; [2012]
    Nyckelord :stroke; stroke survivor; spouses; caring; informal caregiver; experiences; caregiver burden; caregiver support;

    Sammanfattning : Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och risken för att insjukna ökar med stigande ålder. Vid stroke har personen drabbats antingen av en infarkt eller av en blödning i hjärnan. Restsymtomen efter en stroke kan uttrycka sig på olika vis. Vanligaste symtomen är domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben. LÄS MER