Sökning: "Novan Kovan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Novan Kovan.

  1. 1. Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Oskar Blom; Novan Kovan; [2014]
    Nyckelord :booking system; schedule; application; web api; google calendar; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti; bokningssystem; schema; applikation; web api; google kalender; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti;

    Sammanfattning : Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. LÄS MER