Sökning: "Nu är jag här"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Nu är jag här.

 1. 1. Att skriva musikdramatik- med processen i fokus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :David Lindell; [2020-03-02]
  Nyckelord :Komponera; Musikdramatik; Musikal; Musikalkomposition;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen får du följa min skapandeprocess när jag tar mig an att komponera en sceniskberättelse. Jag har tidigare erfarenheter av att skriva pop-musik och är nyfiken på att nu undersöka hurjag kan göra för att komponera musikdramatik. LÄS MER

 2. 2. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 3. 3. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 4. 4. En upprepande slump eller ett andrafierande mönster? - En undersökning om strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom domstolsväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; strukturell diskriminering; rasism; andrafiering; de andra ; negativ särbehandling; påföljdsbedömning; påföljdsval; straffmätning; diskurspsykologisk analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past decades, The Swedish National Council for Crime Prevention has conducted two studies showing that immigrants in Sweden and people with foreign backgrounds are overrepresented amongst crime suspects. As migration to Sweden increases these studies have received more attention. LÄS MER

 5. 5. Finns det lämpliga habitat för den vitryggiga hackspetten i Luleå kommun?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anna Vyöni; [2020]
  Nyckelord :Vitryggig hackspett; lämpligt habitat; optimalområde; Luleå; åtgärder;

  Sammanfattning : På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än lövträd har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos). I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till häckning i Luleå kommun, närmare bestämt om de två områdena som inventerats för uppsatsen utgör lämpligt habitat för arten att häcka i samt vilka åtgärder som bör utföras ifall resultatet förklarar områdena olämpliga. LÄS MER