Sökning: "Nuclear Waste"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Nuclear Waste.

 1. 1. What happens to the NIMBY syndrome when we bring money to the table? A qualitative perspective on attitudes towards local nuclear waste repository

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Love Stjernqvist; [2018-02-05]
  Nyckelord :line of reasoning; long interviews; monetary compensation; NIMBY; nuclear waste repository;

  Sammanfattning : Nuclear waste repository constitutes a great predicament in many countries. In Sweden, the Not- In-My-Backyard (NIMBY) syndrome has been rampant, as local opposition has blocked the attempts at storing nuclear waste at numerous occasions. If the dilemma is to be settled, the voice of the public must be heard. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Sammanfattning : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. LÄS MER

 3. 3. Simulering av kyl- och värmesystem : -Analys av tre byggnader ovan jord vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Erik Wendin; [2018]
  Nyckelord :IDA ICE; värmebehov; energibehov; effektbehov; energikartläggning; kylbehov;

  Sammanfattning : The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) plan to expand their current final repository for short-lived radioactive waste. They also plan to replace the electric boilers with district heating and cooling. LÄS MER

 4. 4. Radiation Effects on KBS-3 Barriers: SKB’s work so far

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ismael Safi; [2017]
  Nyckelord :KBS-3; Repository; Radiation; Bentonite; Montmorillonite;

  Sammanfattning : In the Swedish concept for final disposal of spent nuclear fuel, referred to as KBS-3, a three-layered protection system is used. The system consists of a copper canister holding the spent nuclear fuel deposited 500 meters in a repository built in groundwater saturated granitic rock. LÄS MER

 5. 5. The perception of Nuclear powerin Sweden : How engineering students view it

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ali Abdallah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuclear power has been an important part of the electricity generatingin Sweden in almost half a century. However, the use of nuclear powerraises many complex issues such as economy, accident risks, andradioactive waste management and storage. Nuclear power has thereforebeen debated intensively in Sweden as in many other countries since the1970s. LÄS MER