Sökning: "Nudging"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Nudging.

 1. 1. Norms, Nudging, and Sustainable Consumption- An interactive online experiment evaluating the impact of descriptive and injunctive norms on the consumption of sustainability labelled products

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Johansson; [2020-08-31]
  Nyckelord :nudging; sustainable consumption; injunctive norm; descriptive norm; Fairtrade; KRAV; EU Organic;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Bjerkesjö Dahlberg; Ellen Österlund; [2020-07-01]
  Nyckelord :Nudging; nudge; sustainable investments; cognitive dissonance; values; premium pension; behavioral economics; behavioral finance; sustainability; investment decision;

  Sammanfattning : The interest in sustainability has increased among private investors and a gradual increase in SRI is the result. However, there still seems to be a gap between people’s values and interest in sustainability and how individuals actually invest. LÄS MER

 3. 3. Are you cheap or climate friendly? Applying nudge theory to lower meat purchasing in grocery stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fredholm; Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :nudge theory; System 1 and System 2; consumer behavior; meat consumption; grocery stores; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether consumer behavior in grocery stores could be affected through nudging by rearranging the product placement and putting up suggestive messages to customers. It also investigated whether nudging is more effective when targeting short-term versus long-term consequences of consumer behavior, as their abstract levels are processed differently. LÄS MER

 4. 4. Hur kan installationen av smarta elnätstjänster i bostäder bidra till ökad efterfrågeflexibilitet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Fröberg; Elias Mehdipoor; [2020]
  Nyckelord :behavioral changes; sustainable development; capacity shortage; load balancing; smart grids; beteendeförändringar; hållbar utveckling; nudging; kapacitetsbrist; avlastning i elnätet; smarta elnät;

  Sammanfattning : I takt med nya innovationer och samhällets fortsatta utveckling och utbredning ökar även elektrifieringen. För att uppnå flera av de miljömål som satts upp av Sveriges riksdag krävs en övergång till ett elsystem byggt på el från förnybara källor. LÄS MER

 5. 5. Nudging - Mindre är mer : En experimentell studie ur ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Moberg; Emma Sardal; [2020]
  Nyckelord :Nudge; nudging; beslutsarkitektur; påträngandegrad; offentlig avsändare; privat avsändare; konsumentattityd; antagande av nudge.;

  Sammanfattning : Nudge syftar till att knuffa individer till att ta val som är i enlighet med deras välmående genom att göra förändringar i den miljö inom vilken individen tar beslut. För att få människor att ta särskilda beslut kan nudge delas in i låg och hög påträngandegrad baserat på hur stor graden av påträngande är på individens autonomi. LÄS MER