Sökning: "Nudging"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Nudging.

 1. 1. Norms, Nudging, and Sustainable Consumption- An interactive online experiment evaluating the impact of descriptive and injunctive norms on the consumption of sustainability labelled products

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Johansson; [2020-08-31]
  Nyckelord :nudging; sustainable consumption; injunctive norm; descriptive norm; Fairtrade; KRAV; EU Organic;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Bjerkesjö Dahlberg; Ellen Österlund; [2020-07-01]
  Nyckelord :Nudging; nudge; sustainable investments; cognitive dissonance; values; premium pension; behavioral economics; behavioral finance; sustainability; investment decision;

  Sammanfattning : The interest in sustainability has increased among private investors and a gradual increase in SRI is the result. However, there still seems to be a gap between people’s values and interest in sustainability and how individuals actually invest. LÄS MER

 3. 3. Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Billberger; [2020]
  Nyckelord :Beteendeförändring; Grafisk design; Kampanjanalys; Nudging; Retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur nudging och retorik kan användas i samband med grafisk design i skapandet av en kampanj. Under skapandet av mitt designprojekt, som blev en nudging-kampanj som syftade till att minska mobilanvändande på restauranger och kaféer genom att erbjuda mobilfria bord, kom nyfikenheten att vilja undersöka hur grafisk design kan kombineras med nudging. LÄS MER

 4. 4. Are you cheap or climate friendly? Applying nudge theory to lower meat purchasing in grocery stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fredholm; Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :nudge theory; System 1 and System 2; consumer behavior; meat consumption; grocery stores; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether consumer behavior in grocery stores could be affected through nudging by rearranging the product placement and putting up suggestive messages to customers. It also investigated whether nudging is more effective when targeting short-term versus long-term consequences of consumer behavior, as their abstract levels are processed differently. LÄS MER

 5. 5. Influencing everyday decision-making by having  digital systems introducing subtle cues - an initial  viability study

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Kristina Dalvig; Lisa Wasslöv; [2020]
  Nyckelord :augmented reality; behaviour change; persuasive technology; nudging; priming;

  Sammanfattning : I denna studie undersökte vi hypotesen att visuella subtila ledtrådar kan användas i augmented reality-glasögon för att påverka människors beslutsfattande. Det var baserat på den konceptuella visionen om att AR-glasögon en dag kan vara en del av vårt dagliga liv, och då kan påverka hur beslut fattas. LÄS MER