Sökning: "Nurse attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade orden Nurse attitude.

 1. 1. Hur Personer med Diabetes II upplever hälsocoachande samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pia Bolin; Peter Sjöman; [2022]
  Nyckelord :Motivational Interviewing; Diabetes typ 2; experience; patient experience; attitude; nurse support.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av barn med akut smärta inom slutenvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Persson; Elin Sisell; [2022]
  Nyckelord :children; experience; hospital nurse; pain; barn; erfarenhet; sjuksköterska; sjukhus; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse vilket skattas individuellt då varje enskild person upplever smärta olika. Cirka 95 000 barn vårdas på sjukhus årligen i Sverige. Obehandlad akut smärta kan leda till bland annat långvarig smärta samt påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. En krympt värld : Patienters upplevelser av isoleringsvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Andersson; Emma Fridlund; [2022]
  Nyckelord :Experience; Inpatient; Isolation care; Patient; Isoleringsvård; patienter; somatisk slutenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isolering är en vanligt förekommande vårdform inom den somatiska slutenvården som tillämpas för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar. Patienter som isoleras vårdas på enkelsal och får inte vistas på gemensamma ytor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans bemötande av patienter med alkoholmissbruk med fokus på kvinnliga patienter : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Al-Ali; Anzhela Grigoryan; [2022]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; bemötande; kvinna; stigmatisering; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol kan förknippas med festliga sammanhang och firanden. Hög alkoholkonsumtion däremot kan påverka livskvalitén och eventuellt leda till ett missbruk som har negativ påverkan på människan och kroppen. Det kan leda till sociala, fysiska och psykiska problem i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar patientens tillfredsställelse i kontakten med specialistsjuksköterskan inom akutsjukvården : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Axelsson; Sandra Melin; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; Nursing; Patient satisfaction; Person-centered care; Akutsjukvård; Omvårdnad; Patienttillfredsställelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Akutsjukvård bedrivs dygnet runt. Akutsjukvård bedrivs prehospitalt, hospitalt men även inom öppenvården och här vårdas tusentals patienter varje dag. Miljön inom akutsjukvården är hektisk och förändras snabbt. LÄS MER