Sökning: "Nursen Aptich"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nursen Aptich.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av arbete med flyktingbarn och deras föräldrar på barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nursen Aptich; Mirjana Azaric; [2016]
  Nyckelord :Child Health Center; qualitative content analysis; nursing; nurse; refugee children; barnavårdscentral; flyktingbarn; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor verksamma på barnavårdscentral (BVC) möter dagligen flyktingbarn och deras föräldrar i sitt arbete och dessa möten ser olika ut beroende på olika faktorer. Syftet med studien var att beskriva BVC- sjuksköterskors arbete med flyktingbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga syndromet - att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Nursen Aptich; Ladan Guled; Leunora Tulla; [2009]
  Nyckelord :Dagliga livet; fibromyalgi; livskvalitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Patofysiologin bakom fibromyalgi är diffus och det finns många hypoteser kring uppkomsten, detta medför en stor brist på kunskap i både hälso- och sjukvården och i samhället. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med fibromyalgi påverkas av sin sjukdom. LÄS MER