Sökning: "Nursing Intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Nursing Intervention.

 1. 1. Påverkande faktorer vid sömnbesvär, trötthet och fatigue hos patienter med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Johansson; Ann-Charlotte Sandell; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; Sleep; Fatigue; Experience; Tiredness; Emergency care; Hjärtsvikt; Sömn; Fatigue; Upplevelse; Trötthet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar i Sverige uppskattningsvis två till tre procent av befolkningen. Tillståndet är ingen sjukdom utan ett sammankopplat syndrom med flertalet olika påverkande faktorer. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukvårdsbesök samt återkommande vårdtillfällen inom slutenvård. LÄS MER

 2. 2. Effekten av fysisk aktivitet vid postpartum depression : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Jonasson; Sara Guogardi; [2018]
  Nyckelord :Postpartum; Physical activity; Depression; Effect; Nursing.; Postpartum; fysisk aktivitet; Depression; Effekt; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Background: Postpartum depression is a common complication after birth and affects approximately 13-19% of women each year. Many women currently have antidepressant drugs prescribed and would therefore benefit from a treatment option without adverse side effects, in this case physical activity. LÄS MER

 3. 3. Nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder för personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pontus Tranfelt; Annie Costell Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Malnutrition; Meal and Intervention.; Demens; Undernäring; Måltid och Intervention;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer ökar i Sverige och i takt med det ökar även prevalensen av demenssjukdomar. Problematik med att inta tillräckligt med näring är särskilt förekommande hos personer med demenssjukdomar och kan innebära en ökning av en rad olika riskfaktorer och komorbiditet. LÄS MER

 4. 4. Den sövda patientens värdighet på operationssalen : En kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Artursson Borbas; Johanna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Dignity; intraoperative nursing; anesthetized patient; operating room; theatre nurse; Värdighet; intraoperativ omvårdnad; sövd patient; operationssal; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. LÄS MER

 5. 5. Effekter av att använda musik som omvårdnadsåtgärd för personer med demenssjukdom – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Staffan; Sofia Tucan Oldgren; [2018]
  Nyckelord :BPSD; dementia; music; nursing; person-centred care; residential aged care; BPSD; demens; musik; omvårdnad; personcentrerad vård; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor blir idag allt äldre och demenssjukdomar förväntas bli ett växande problem. Inget bot finns men symtom kan hämmas genom farmakologiska behandlingar, dock ofta med flera biverkningar. Personer med demenssjukdom utvecklar ofta beteendeförändringar som kan vara svåra att bemöta för vårdgivare. LÄS MER