Sökning: "Nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 4690 uppsatser innehållade ordet Nursing.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 3. 3. Att förebygga malnutrition : Sjuksköterskors erfarenheter i hemsjukvården i en kommun

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Helen Sjölin; Madeléne Södergren Ohrt; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; home nursing; nurse; prevention; Malnutrition; hemsjukvård; sjuksköterska; prevention;

  Sammanfattning : Background: Good nutritional wellbeing is crucial for good health. Malnutrition is a risk factor to the elderly, which may contribute to a lowered quality of life. Home care nurses play a prominent role in the preventative work. LÄS MER

 4. 4. Nutritionsvård inom särskilt boende för äldre- distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Granflo; [2020]
  Nyckelord :Nutrition; malnutrition; special accomodation for elderly people; nurse s experiences; interview study; Nutrition; undernäring; särskilt boende; distriktssköterskors erfarenheter; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Risk för undernäring och lång nattfasta för äldre personer som bor på särskilt boende är något som uppmärksammats enligt aktuell forskning. Anledningen till att ämnet känns viktigt att studera vidare är att en nattfasta över 11 timmar kan vara första steget till undernäring. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att vara närstående till en person med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linn Andersson; Nellie Milton; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Handling; Next of kin; Nursing;

  Sammanfattning : Andersson, L & Milton, N. Upplevelser av att vara närstående till en person med cancer. En litteraturstudie i omvårdnad. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER