Sökning: "Nutritional content"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden Nutritional content.

 1. 1. HÄLSAN SPELAR ROLL : En kvalitativ studie av en hälsoutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hysing; [2019]
  Nyckelord :cognitive dysfunction; physical activity; nutrition; behavior change; kognitiv funktionsnedsättning; fysisk aktivitet; hälsosam kost; beteendeförändring;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att förstå och tolka hälsoinformation, och har därmed en ökad risk för att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplevde att delta i en hälsoutbildning om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, samt vilka erfarenheter de fått av utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. LÄS MER

 3. 3. Developing microscopy methods for evaluating bio-processed Brewers Spent Grain (BSG)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sera Susan Jacob; [2019]
  Nyckelord :microstructure; CLSM; immuno-labelling; β- glucan; arabinoxylan; cell wall; EPS; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Spent grain (BSG) is the solid residue obtained during brewing containing leftover malt and adjuncts. Though nutrient-dense, it is found to negatively impact texture and colour when used its raw form as an ingredient in food. LÄS MER

 4. 4. The declining significance of seagrass-associated invertebrate gleaning for providing food security in Kaole, Tanzania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Lauritsen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; food security; seagrass; small-scale fishery; invertebrates; Tanzania;

  Sammanfattning : This thesis applies the food security concept to assess the significance of seagrass-associated invertebrate gleaning for providing food security in Kaole, Tanzania. It assesses the availability, accessibility, utilisation and stability over time of this food source. To explore this, a multi-strategy research design was used. LÄS MER

 5. 5. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER