Sökning: "Nvivo"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Nvivo.

 1. 1. Efter kommunens tillstyrkan – en fallstudie om efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Berg; [2020-09-09]
  Nyckelord :efterprocess; representation; representativ demokrati; vindkraftsetablering; beslutsfattare; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att öka den empiriska kunskapen om hur beslutsfattare hanterar efterprocessen till svåra beslut och därigenom bidra till diskussionen om den representativa demokratins förmåga att hantera svåra beslut. Studien fokuserar på hur beslutsfattare hanterar, reflekterar och resonerar kring ett vindkraftsprojekt, som i uppsatsen används som ett typfall för ett svårt beslut. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 - Leases En studie om hur investerare och analytiker upplever att IFRS 16 påverkar bolagsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Norén; Oliver Soprani; [2020-09-03]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing; IAS 17; Investerare; Analytiker;

  Sammanfattning : Introduktion och bakgrund: IASBs redovisningsstandarder uppdateras eller utökas med jämna mellanrum för att förbättra kvaliteten på redovisning i finansiella rapporter. 2019 infördes den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leases, vilket innebär att i princip all form av leasing kapitaliseras på balansräkningen. LÄS MER

 3. 3. Behavioral demand response : A technology to support the smart grids of the future

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Usama Shahid Siddiqui; [2020]
  Nyckelord :Social network; energy awareness; electricity savings; behavioral change; consumer engagement; effect of Covid-19; community life; Nvivo;

  Sammanfattning : Residential buildings are one of the main stakeholders to electricity consumption. As there is fast-paced technological advancement in electricity conservation, the residential buildings infrastructure has become very electricity-efficient in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Translating Climate Change Adaptation to Local Context and Practice:The case of floods and landslides in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Rwanda; climate change adaptation; floods; landslides; translation theory; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of conducting this study was to analyze how forced expropriations and the demolitions of informal settlements could fall under the umbrella of “climate change adaptation” measures. Using an actor-network lens and translation theory, these translations are systematically broken down between three distinct levels: global discourse, national discourse, and implementation. LÄS MER

 5. 5. Bracing for the inevitable: An exploratory multi-case study of local climate change adaptation plans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Mariana De La Luz Sanchez Vargas; [2020]
  Nyckelord :Climate change adaptation; adaptive planning; resilience; local government; intersectionality; equity; justice; fairness; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Vulnerability to climate change and the capacity to adapt to it are the result of intersecting power structures, system dynamics, and social identity markers otherwise known as intersectionality; and thus, differ greatly between contexts. However, despite the stark contextual differences between small and metropolitan cities, and lower and higher income countries, the policy and study of climate change adaptive planning has often focused on capital cities and technocratic solutions as a default blueprint for adaptation processes. LÄS MER