Sökning: "Nya Åland"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Nya Åland.

 1. 1. Högläsning : Hur används samtalet efter högläsning i klassrummet för att främja elevernas gemensamma kunskapsskapande på Åland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Diederichs; Jean Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa och semistrukturerade studien utspelar sig på Åland. Vi har intervjuat fyra lärare från årskurserna 1–3 och gjort två observationer av elever i två olika klasser. LÄS MER

 2. 2. Mårran som står i trädgården medan homsor och knytt gnyr av förskräckelse : Mediebilden av Sannfinländarna i riksdagsvalet 2011

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :finlandssvensk; gestaltningsteori; journalistik; press; riksdagsvalet 2011; Sannfinländarna;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur det finländska partiet Sannfinländarna framställs i sex olika tidningar i samband med riksdagsvalet 2011. Studien är komparativ och utgår från gestaltningsteorin och tidigare forskning om populistiska partier i medierna. LÄS MER

 3. 3. Fibulas vikingaby på Åland - En undersökning om hur man kan förbättra, utveckla och tillföra nya idéer till en nutida vikingaby

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Inger Lundberg; [2007]
  Nyckelord :autenticitet; förmedla; rekonstruktion; vikingaby; Åland; VikingaTider; Förnföreningen Fibula; Fotevikens Museum; arkeologi; Archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In this essay I try to look into how to bring a new concept to an already established Viking village and how to develop the existing one. This essay also sheds light on some negative sides that a Viking village can experience in their activity. LÄS MER

 4. 4. Fibulas vikingaby på Åland - En undersökning om hur man kan förbättra, utveckla och tillföra nya idéer till en nutida vikingaby

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Inger Lundberg; [2007]
  Nyckelord :Förnföreningen Fibula; Fotevikens Museum; VikingaTider; Åland; vikingaby; rekonstruktion; förmedla; autenticitet; arkeologi; Archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In this essay I try to look into how to bring a new concept to an already established Viking village and how to develop the existing one. This essay also sheds light on some negative sides that a Viking village can experience in their activity. LÄS MER

 5. 5. Religionsundervisning ur fas med samtiden : en kvalitativ granskning av pedagogisk praktik i en åländsk grundskola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anette Fagerlund; [2007]
  Nyckelord :religionsdidaktik; Åland; religionsfrihet; styrdokument; grundskola; skollag; religionskunskap; religionsundervisning; läroplan; kursplan; skolhistoria; humanism;

  Sammanfattning : På Åland lever i dag människor från ett tjugotal olika länder. De bär med sig sin kultur, och även om de inte aktivt utövar den, också sin religion. LÄS MER