Sökning: "Nya Tider"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Nya Tider.

 1. 1. Analys av simulation för implementationer i en automatiserad verkstad

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Robert Kärrbrant; Daniel Labriz; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; simulation; model verification; random numbers; assembly lines; Matematik; simulering; modellverifiering; slumpmässiga tal; monteringslina;

  Sammanfattning : En verkstad som tillverkar växellådor planerade att bygga om verkstaden. Det fanns flera problem i verkstaden som indirekt påverkade produktionen. Att tåg stod stilla utan att göra ett aktivt arbete på en huvudled i verkstaden sågs som ett stort problem. Ett annat problem var att det fanns för många tåg i verkstaden. LÄS MER

 2. 2. Gamma Knife treatment planning with new degrees of freedom

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Emil Norell; [2019]
  Nyckelord :Stereotactic radiosurgery; Leksell Gamma Knife®; inverse planning; clustering; optimization; column generation; Stereotaktisk radiokirurgi; strålkniven; inversplanering; klustring; optimering; kolumn-generering;

  Sammanfattning : The Leksell Gamma Knife® is an instrument designed for high precision treatment of tumours and lesions located in the brain and upper spine. Today, the radioactive cobalt-60 sources can only move linearly along the radiation unit, but the machine could be modified to include rotational motion as well. LÄS MER

 3. 3. Enhetstider

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Eriksson; Emma Olsson; [2019]
  Nyckelord :Unit time; saved time; follow-up; distibuted time; worked time; case study; Enhetstid; inarbetning; uppföljning; Nybyggnadslistan 1999; Ny- och ombyggnadslista 2018; fördelad tid; fallstudier;

  Sammanfattning : OBK Sverige AB är en totalentreprenör från Örebro som bildades 2011. De har idag ca 65 anställda. De har inte kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig vid projektet Brf Vingen. Olika moment för projektet kommer att granskas och jämföras med ett av OBKs andra projekt, Kv. LÄS MER

 4. 4. Delningsekonomins framfart : En undersökning om hur digitala aktörer upplever konkurrensen på den nya marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Britta Jönsson; Emma Buratovic; [2019]
  Nyckelord :sharing economies; P2P; delningsekonomi; P2P; konkurrens; ny marknad;

  Sammanfattning : Även om delning av resurser har funnit sedan urminnes tider har delningsekonomi vuxit fram under det senaste årtiondet, där företagens nya uppbyggnad skapar komplikationer. Detta bland annat då det inte finns en entydig definition av vad delningsekonomi faktiskt innebär, likväl som det fortfarande är debatt kring hur delningsekonomiska företag bör förhålla sig till den traditionella marknaden. LÄS MER

 5. 5. New Course, New Discourse, New Racism? : Right-Wing Alternative Media in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Tamy Al Saad; Anders Nyman; [2019]
  Nyckelord :right-wing alternative media; post-colonial theory; biological racism; cultural racism; nationalism; qualitative content analysis.;

  Sammanfattning : Like elsewhere in Europe, the tides of nationalist right-wing rhetoric in Sweden have become instrumental in generating a wave of anti-liberal and anti-immigration sentiments in politics and media. In particular, one branch of right-wing alternative media has become a breeding ground for normalizing such rhetoric. LÄS MER