Sökning: "Nya Zeeland"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Nya Zeeland.

 1. 1. Naturens rättigheter i Nya Zeeland – och Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Andersen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Chasmine Carlsson; [2021]
  Nyckelord :parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Sammanfattning : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. LÄS MER

 3. 3. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :ekologiskt; livsmedelskonsumtion; Nya Zeeland; köpbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka människors inställning till livsmedel de köper och var och hur de är producerade. Fokus var främst på ekologiska livsmedel, samt vad som motiverade konsumenterna i studien till ett visst köpbeslut. LÄS MER

 5. 5. Usage of Non-steroidal anti-inflammatory drugs in a sample of New Zealanders with osteoarthritis : A cross-sectional study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Victor Swenson; Mattias Ekberg; [2020]
  Nyckelord :NSAID; Oesteoarthritis; Survey; Cross-sectional study; Comorbidities; Adverse events; Clinical guidelines; New Zealand;

  Sammanfattning : Introduction Oral Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) is an analgesia and is commonly used by people with osteoarthritis (OA). Oral NSAID is currently recommended as the second level of treatment for OA, and could be considered if physical activity, topical NSAID or paracetamol do not supply sufficient pain relief. LÄS MER