Sökning: "Nya testamentet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Nya testamentet.

 1. 1. Visa män, magiker eller stjärntydare : Om förståelsen av ordet "magos" i Nya Testamentet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vendela Sund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows : En intertextuell undersökning

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Embla Kolenda; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; Nya Testamentet; New Testament; intertextualitet; intertextuality; Lina Sjöberg; bibliska motiv; biblical motifs; Bibeln och skönlitteratur; the Bible and fiction; Bibeln och populärkultur; the Bible and popular culture;

  Sammanfattning : Populärkultur uppstår inte i ett vakuum. Det är inte konstigt att västerländsk populärkultur hämtar inspiration från Bibeln och västerländsk kristen kultur. Bokserien om Harry Potter tycks vara ett sådant exempel. Jag är intresserad av det intertextuella mötet mellan Harry Potter-böckerna och Bibeln. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan som tvättar Jesus fötter : En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sandra Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Women in the gospel of Luke; prositute; new testament; gospel of Luke; Luk 7:36-50; feminism; exegetik; Nya testamentet; kvinnor i Lukasevangeliet; prostituerad; androcentrism; Lukasevangeliet;

  Sammanfattning : Bibeln är skrivet med ett androcentriskt synsätt. Den är skriven av män, om män och för män. Detta leder till att kvinnorna i biblen är beskrivna utifrån ett manligt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Jesu mor – från Kana till korset : En hermeneutisk analys av bibelkommentarer till Johannesevangeliet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Hellgren; [2018]
  Nyckelord :New Testament; Gospel of John; Fourth Gospel; Mother of Jesus; Bible commentaries; interpretations; historicity; literary criticism; theology; exegesis; Nya testamentet; Johannesevangeliet; det fjärde evangeliet; Jesu mor; bibelkommentarer; tolkning; historicitet; litterärkritik; teologi; exegetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker besvara frågan ”Hur tolkas Jesu mor i nutida bibelkommentarer till Johannesevangeliet, utifrån de exegetiska forskningsfälten historicitet, litterärkritik och teologi?”. Syftet är att bidra till ett kritiskt och reflekterande samtal kring den exegetiska bibelkommentaren som genre, och i synnerhet bidra till en ökad förståelse av hur nutida exegetiska bibelkommentarer behandlar en teologiskt omstridd biblisk gestalt. LÄS MER

 5. 5. Selected topics in the grammar and lexicon of Matal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Allahverdi Verdizade; [2018]
  Nyckelord :Matal; Chadic languages; verbal morphology; Afroasiatic languages; Cameroon; parallel text; under-documented langauges; Matal; tchadspråk; verbmorfologi; afroasiatiska språk; Kamerun; parallelltext; underdocumenterade språk;

  Sammanfattning : This thesis describes basic grammatical features and lexicon of Matal, a Chadic language spoken by around 18 000 people in northern Cameroon. A translation of the New Testament is used as a parallel text for the purposes of this study. The identified language structures are compared with other Chadic languages. LÄS MER