Sökning: "Nya testamentet"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Nya testamentet.

 1. 1. De fattiga ska befrias : Användningen av Nya testamentet i den latinamerikanska befrielseteologin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Lukas Appelqvist; [2020]
  Nyckelord :Befrielseteologi; Nya testamentet; Gustavo Gutiérrez;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Här finns inget evangelium kvar : En kvalitativ intervjustudie av Svenska kyrkans representanters syn på klimatförändringana, den yttersta dagen och människor med existentiell ångest.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Church; Climate change; Climate-anxiety; New Testament; Book of Revelations; Religion; Apocalypse; Christianity; Social constructivism; Secularization.; Svenska kyrkan; Klimatförändringar; Klimatångest; Nya testamentet; Uppenbarelseboken; Religion; Apokalyps; Kristendom; Socialkonstruktivism; Sekularisering.;

  Sammanfattning : During the 20th century, our planet and its population have faced a number of environmental challenges. The climate on earth is changing and it is most likely due to human activity and the destruction of the earth's resources, ecosystems and waterways. More recently a very active environmental movement is taking up more space in people's lives. LÄS MER

 3. 3. ”Inte heller jag dömer dig” : En studie om karaktäriseringen av äktenskapsbryterskan och andra kvinnor i Johannesevangeliet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Carl Eric Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Bible; New testament; The Gospel of John; Gospel of John; Pericope Adulterae; The Woman Caught in Adultery; NRSV; Women in the gospel; Bibeln; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Äktenskapsbryterskan; Kvinnan vid Sykars brunn; Maria från Magdala; Bibel 2000; Karaktärisering; Kvinnan i Johannesevangeliet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks olika teorier kring ursprunget av perikopen om äktenskapsbryterskan som återfinns i Johannesevangeliet 7:53-8:11. I relation till detta undersöks också hur kvinnan porträtteras i Johannesevangeliet. LÄS MER

 4. 4. VERK AV UNDER. En analys av Daniil Charms texter utifrån Bibeln som hypotext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linnéa Bergfalk Erkmar; [2019-09-05]
  Nyckelord :ryska; Daniil Charms; ”Istorija”; ”Son”; ”Neožidannyj ulov”; Bibeln; Intertextualitet; Renate Lachmann;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera Daniil Charms prosatexter ”Istorija” och ”Son” samt hans dikt ”Neožidannyj ulov” utifrån bibelreferenser.Teori: Intertextuell teori, som innebär att alla texter som skrivs står i relation till andra texter som skrivits. LÄS MER

 5. 5. En måltid att minnas? : En historisk-kritisk studie av historiciteten i den sista måltiden.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Emmy Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Nattvard; Jesus; Nya testamentet; Nya testamentets exegetik; eukaristin;

  Sammanfattning : Den sista måltiden är vad måltiden i passionsberättelsen, innan Jesus tillfångatas, brukar kallas. Måltiden är antagligen den mest kända i Nya testamentet, konstaterar Thomas Kazen i sin artikel i boken The Eucharist - Its Origins and Contexts. LÄS MER