Sökning: "Nyamsuren Avarzed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nyamsuren Avarzed.

  1. 1. Upplevelser av cytostatikabehandling hos patienter med cancer : En allmän litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Mahdis Alipour; Nyamsuren Avarzed; [2019]
    Nyckelord :Cancer; Chemotherapy; Patient experience; Side effects; Biverkningar; Cancer; Cytostatikabehandling; Patientens upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en ledande dödsorsak och är en av de största hotande faktorerna för människors hälsa över hela världen. En av de vanligaste behandlingarna för cancer är cytostatika, cellhämmande läkemedel, som ger svåra biverkningar, vilka påverkar patientens dagliga liv. LÄS MER