Sökning: "Nyanlända"

Visar resultat 1 - 5 av 1069 uppsatser innehållade ordet Nyanlända.

 1. 1. Nyanlända elever och idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integration; newly arrived; physical education; refugee; student;

  Sammanfattning : Refugees have been migrating to Sweden over the past decade. Integrating newly arrived students is therefore a highly relevant topic for the Swedish schools. This research overview presents different sources concerning teaching physical education to newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers språkliga stöttning i SO-undervisningens ämnes språk

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Wikström Linda; [2020]
  Nyckelord :Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; samhällsorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och analysera hur nyanlända högstadieelever, i reguljär klass, stöttas i SO-undervisningens ämnesspråk utifrån ett lärar- ochelevperspektiv. Vidare undersöktes hur stöttningen omsätts i undervisningspraktiken. LÄS MER

 3. 3. Språket - en nyckel till samhället : En kvalitativ intervjustudie om hur språkintroduktion förbereder nyanlända unga vuxna för livet i det nya landet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Melina Brovall; Johannesson Hilda; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bara för att du inte kan svenska språket så betyder det ju inte att du inte kan : En kvalitativ intervjustudie kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Haglund; [2020]
  Nyckelord :teachers perception; newly arrived pupils; civic education; increased knowledge; interview study; lärares uppfattningar; nyanlända elever; So-ämnena; kunskapsutveckling; intervjustudie;

  Sammanfattning : I skolan ställs mycket höga förväntningar på nyanlända elever, då de förväntas lära det svenska språket parallellt med ämneskunskaper. Många lärare saknar dock kompetens i hur de ska främja nyanlända elever språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Vilka olika former av stöd kan gynna nyanländas lärande i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ahmad Yousef; [2020]
  Nyckelord :mathematics; newly arrived students; scaffolding; teaching; matematik; nyanlända elever; stöd; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka olika former av stöd och hjälpmedel som är tillgängliga för nyanlända studenter och kan användas som ett stöd i elevernas inlärningsprocesser för att förbättra deras resultat i matematik. För att undersöka vad tidigare forskning visar börjar jag från följande fråga i detta arbete: Vilka olika former av stöd kan gynna nyanlända studenters lärande i matematik? Frågan har fungerat som ett stöd och visat riktningen under arbetet. LÄS MER