Sökning: "Nyateism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Nyateism.

 1. 1. Nyateism i svensk religionsundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonas Stenberg Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Ateism; Gymnasieskola; Nyateism; Diskurs; Värdegrund; Religionskunskap; Religion; Skola;

  Sammanfattning : This study examines the state of research concerning the ideology of New atheism and interactions and implications in relation to religious studies in Swedish upper secondary school. The text primarily aims to examine which the core values of New atheism are, and to what extent these core values are expressed in religious studies in Swedish upper secondary schools. LÄS MER

 2. 2. Samhällelig sekulär maximalism : En analys av nyateistisk ideologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nyateism; ny ateism; Bruce Lincoln; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Daniel Dennett; diskurs; hegemoni; Peter L. Berger; Thomas Luckmann.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the ideology of the cultural phenomenon, that is as political as it is controversial, the new atheism. By studying the ideas and values of four prominent new atheists, commonly referred to as the ‘four horsemen of the new atheism’, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, and Daniel Dennett, this study aims to, in some ways challenge, and in others, nuance, the categorization of the movement. LÄS MER

 3. 3. Meningsskiljaktigheter om upplysningen inom modern ateism : En kvalitativ komparativ analys av John Gray och Christopher Hitchens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Fredrik Mark; [2020]
  Nyckelord :Upplysningen; Christopher Hitchens; John Gray; ateism; nyateism; religiös upplysning; vetenskaplig revolution; meliorism; monism; panteism; rasism.;

  Sammanfattning : Upplysningen var en period av radikala förändringar. Religion, vetenskap och politik influerades under denna period av de vetenskapliga framgångar som gjordes under 1600-talets vetenskapliga revolution tack vare bland annat Galileo och Kopernikus. LÄS MER

 4. 4. Förtrollande ateism? : En undersökning av hur ateism gestaltas i populärkultur - exemplet True Detective 1

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Advaita; ateism; Eva Illouz; messisasgestalter; mindfulness; nyateism; ny nyateism; postsekularitet; postsekulär; reflexivitet; Rust; Rustin Cohle; Sam Harris; scientism; sekularisering; subjektivering; Susan Blackmore; terapi; terapeutisk diskurs; Thomas Metzinger; Thomas Ziehe; True Detective; zenbuddhism.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal. LÄS MER

 5. 5. Vet han att han tror? : En studie av Christer Sturmarks kunskapssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jörgen Säteraas; [2017]
  Nyckelord :religionsfilosofi; epistemologi; christer; sturmark; kunskapssyn; vet; han; att; han; tror; philosophy; epistemology; tro; veta; vetande; nyateism; ateism; atheism; new; kunskapsteori; kunskap; knowledge; tro; vetande; 3.0; upplysning; 21:a århundradet;

  Sammanfattning : The modern swedish atheism is led by Christer Sturmark, chairman of Humanisterna, the swedish humanists. In this essay I study the epistemology of Christer Sturmark to find out on what basis he makes his assumptions about knowledge, faith, belief and his view that scientism is the only way to reach real knowledge. LÄS MER