Sökning: "Nyblivna lärare"

Visar resultat 11 - 15 av 21 uppsatser innehållade orden Nyblivna lärare.

 1. 11. Lärarsamarbete - vad kollegialt samarbete kan innebära för nyblivna svensklärare i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Sandqvist; [2011]
  Nyckelord :nyutexaminerad; svensklärare; gymnasiet; yrkesintroduktion; arbetslag; kollegor; lärarkultur; lärarsamarbete; kollegialt samarbete; individualism; mentorskap; yrkesroll; förhållningsstrategier; yrkesförberedande program; karaktärsämneslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad kollegialt samarbete kan innebära för nyblivna svensklärare verksamma på gymnasiet. Undersökningen fokuserar på kollegialt samarbete sett ur tre perspektiv: kollegialitet vid lärarnas yrkesintroduktion, kollegialitet i arbetslaget och samarbete som knyter an till lärarnas ämnesinriktning. LÄS MER

 2. 12. Attityder till friluftsliv i skolan

  C-uppsats,

  Författare :jonatan citron; [2010]
  Nyckelord :Friluftsliv; Attityder; Critical incident metoden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kasta ljus över de attityder till friluftsliv som finns bland lärare i idrott och hälsaoch på så sätt bättre förstå varför friluftslivet i skolan ser ut som det gör. Jag räknar med att få reda på vad manhar för ambitioner och vad man ser som problematiskt samt vad man tror att man kan göra för att friluftslivet iskolan ska bli bättre. LÄS MER

 3. 13. Human Relations : En enkätstudie av en grupp blivande lärares kommunikationsfärdigheter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Lena Perpåls Flyning; Andrew Kern; [2010]
  Nyckelord :Human Relations; Communication; Kommunikation; Mänskliga relationer; samtalsmetodik; Kommunikationsträning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna undersökning är att prova ut ett verktyg bland en grupp blivande lärare i träning i mänskliga relationer (Human Relations Training eller HRT). HRT är en utbildning i hur man kan kommunicera med bl a elever, kollegor och föräldrar för att skapa goda relatio-ner och konstruktivt hitta lösningar till konflikter och andra problem. LÄS MER

 4. 14. Nyblivna lärares yrkessocialisation : en undersökning om det första året som nybliven lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Madeleine Edvardsson; Ann-Charlotte Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Nyblivna lärare; Yrkessocialisation; Mentorskap; Lärarrollen; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur en utvald grupp av nyblivna lärare i förskoleklass - år 6 upplevde det första året i yrket. Vårt syfte är även att ta reda på vad de upplever att lärarutbildningen har bidragit med för deras yrkessocialisation. LÄS MER

 5. 15. Ordning och reda i skolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Lars Månsson; Bertil Nordahl; [2008]
  Nyckelord :ordning och reda; disciplin; ordningsproblem; arbetsro; mobbning; problembaserad skolutveckling; utifrånmotivation; inifrånmotivation; ordningsbetyg; flumskola; elevinflytande;

  Sammanfattning : Under senare år har en negativ bild av den svenska skolan målats upp i media, med stöd av den nu regerande borgerliga alliansen. Här har Folkpartiet liberalerna skaffat sig en position som talesman för denna avseende skolfrågor. Som relativt nyblivna lärare blir vi förvånade över slagsidan mot det nattsvarta i debatten. LÄS MER