Sökning: "Nyblivna lärare"

Visar resultat 16 - 20 av 21 uppsatser innehållade orden Nyblivna lärare.

 1. 16. Nytta, nöje eller nödvändigt ont? : Nio nyblivna lärares upplevda betydelse av sina examensarbeten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Stefan Lingvall; Leonel Morales; [2008]
  Nyckelord :examensarbete; nybliven lärare; gymnasielärare; vetenskapligt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Skolan är förmodligen den mest granskade och diskuterade arbetsplatsen i världen. Få personer står oberörda, de flesta har en personlig erfarenhet av skolvärlden och därmed också bestämda uppfattningar om vad skolan är och hur den egentligen borde vara. Alldeles för få forskare som verkar inom skolfrågor har lärarerfarenhet. LÄS MER

 2. 17. Mediedidaktik : Läromedelsserien Mediebokens didaktiska intentioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erika Lundberg; [2008]
  Nyckelord :Didaktik; Mediedidaktik; Läromedel; Medieprogrammet;

  Sammanfattning : SammanfattningMedieämnets korta historia som skolämne och dess splittrade karaktär gör att det finns en avsaknad av nedtecknad forskning kring utarbetade arbetssätt och arbetsformer. Detta gör det svårt för lärare och speciellt nya lärare som inte har en bakgrund inom Mediebranschen i utformningen av undervisningen. LÄS MER

 3. 18. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Julia Kreuger; Karin Kylén-Wengman; [2007]
  Nyckelord :Teoretiska moment; Den pedagogiska Bermudatriangeln; Mentala representationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. LÄS MER

 4. 19. Beginner's Mind - Four voices on starting off as a teacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Bergenfeldt Ising; [2006]
  Nyckelord :nyexaminerade; nyanställda; lärarstart; utmaningar; ljuspunkter; mentor; arbetsmiljö; Lärarutbildningen; vägledning; trivsel;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete har varit att undersöka hur lärarstarten för fyra avgångsstudenter vid Lärarutbildningen 2005 har sett ut och vad som har påverkat den. I djupintervjuer redogör de för sitt första år. LÄS MER

 5. 20. Betingelser : en kvalitativ studie av de faktorer som påverkar gymnasiematematiklärares yrkesdebut.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Gunnemyr; [2005]
  Nyckelord :Education; Lärare; yrkesdebut; gymnasiematematiklärare; första året; novis; nyutexaminerade lärare; betingelser; nyblivna lärare; faktorer; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur första tiden i yrket för gymnasiematematiklärare kan gestalta sig, undersöka vilka faktorer som påverkar denna tid samt om situationen för de nyblivna lärarna ändrar sig över tiden. Tonvikten ligger vid att finna de olika faktorer som påverkar den nyblivna gymnasiematematiklärarens yrkesdebut, eller med andra ord; att beskriva yrkesdebutens betingelser. LÄS MER