Sökning: "Nybyggnationsprojekt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Nybyggnationsprojekt.

 1. 1. Produktionskostnaderna och dess inverkan på köparens slutpris av en bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Abid Hasanovic; Kristian Tikkanen; [2018]
  Nyckelord :Nybyggnationsprojekt; byggherre; markanvisning; kostnadsdrivande faktorer; marknadsvärde; underentreprenör UE ;

  Sammanfattning : Rapporten är skriven i samarbete med företaget X som på egen vilja velat förbli anonyma. På samma sätt kommer alla intervjupersonerna förbli anonyma. De tre nybyggnationsprojekten som finns belägna i Alingsås, Trollhättan och Göteborg kommer delvis förbli anonyma med hänsyn av företagets vilja. LÄS MER

 2. 2. Checklista för uppstart av husbyggnadsprojekt : Ett verktyg framtaget med hjälp av NCC för entreprenörer och projektörer i tidigt skede av produktionen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Evelina Nordh; Karlsson Mårten; [2018]
  Nyckelord :Checklista; produktion; entreprenad; uppstart; projekt; byggherre; krav;

  Sammanfattning : Innan första spadtaget tas vid en nybyggnation, finns det vissa förpliktelser byggherren tvingas beakta. Beroende på placering av fastigheten finns det olika anmälningar att utföra och tillstånd att söka. Anmälningarna kan skilja sig om det är innanför detaljplanerat område eller utanför. LÄS MER

 3. 3. Conversion of office buildings to dwellings

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jacob Ericsson; Erik Waldén; [2016]
  Nyckelord :Condominium; Office; Property; Conversion; Transaction; Sub-market; Investment; Bostadsrätt; Kontor; Fastighet; Konvertering; Transaktion; Delmarknad; Investering;

  Sammanfattning : During the current market boom, Sweden’s property market represents an attractive investment market with a continuously bright future. Stockholm contributes, according to last year's notations, to a third of Sweden’s total transaction volume and is by investors seen as the most attractive investment market in the Nordic region. LÄS MER