Sökning: "Nyckelord: Enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Enkätundersökning.

 1. 1. Välja rätt marknadsföringsstrategi på sociala medier : En studie om hur konsumenters attityder påverkas av olika marknadsföringsstrategier på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Johnson; Tim Prasertsri; [2018]
  Nyckelord :Social media marketing; influencer marketing; influencer; Instagram; restaurangbranschen; tvåstegshypotesen; message sidedness; konsumentattityder;

  Sammanfattning : Title: Choosing the right marketing strategy on social media: A study on how restaurants affect consumer attitudes through different types of marketing on Instagram. Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Authors: Tim Prasertsri, Jakob Johnson Supervisor: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Date: 2018 - 05 Aim: The purpose of this study is to understand which marketing strategy that is most effective for restaurants on social media. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med tolk - en enkätstudie av svenska psykologers erfarenheter av arbete med tolk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sven Ingemarsson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Tolk; Psykologer; Behandling; Problem; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : När en vårdgivare och en vårdtagare saknar ett gemensamt språk att kommunicera på möjliggörs vården först genom översättning av en tolk. För att utforska svenska psykologers erfarenheter av att arbeta med tolk: vilka problem det ger upphov till, om det går att bedriva behandling samt hur de kontextuella faktorerna ser ut på svenska arbetsplatser, gjordes en enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Låt landet lyfta loggan - En kvantitativ studie om country-of-origin-effekters påverkan på företags varumärkeskapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leo Sondén Karestrand; Linn Forsberg; Johanna Göransson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; brand equity; varumärkeskapital; country-of-origin; brand origin; konsumentbeteende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Let the country lift the logo- a quantitative study of the country-of-origin effects impact on the brand equity. Seminar date: 2018-06-01 Title of the course: FEKH29 - Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credits Points Authors: Johanna Göransson, Leo Sondén Karestrand, Linn Forsberg Advisor: Clara Gustafsson Key words: Marketing, Brand equity, Country-of-origin, Brand origin, Consumer behaviour, Purpose: This study aims to explore which of the country-of-origin effects that affect the certain components of the brand equity the most. LÄS MER

 4. 4. Självförtroende, ångestbenägenhet, motivationsklimat bland studenter på Lunds universitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christoffer Hahn; Joakim Möller; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; ångest; motivationsklimat; studenter; universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the relationship between self-efficacy, trait anxiety and motivational climate when it comes to students at Lund University (n=121). A quantitative survey was performed online with General Self-Efficacy Scale (GSE), State Trait Anxiety Inventory (STAI) and Motivational Climate at Work Questionnaire (MCWQ) as the measuring instruments. LÄS MER

 5. 5. Tidsplanering inom Installationsområdet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stefan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Tidsplanering inom Installationsområdet Författare: Stefan Karlsson Handledare: Stefan Olander, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Berggren, Licentiate in Engineering, Skanska Sverige AB Frågeställningar: • Hur arbetar projekt i dagsläget med tidsplanering under tidiga skeden av anbud och projektering när alla förutsättningar inte är kända? • Vilka är de vanligaste problemen vid tidsplanering inom installationsområdet och varför uppstår dem? • Vilka verktyg och åtgärder skulle kunna underlätta planeringsarbetet för företagets planerings- och installationsspecialister? Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidsplaneringen inom installationsområdet på ett entreprenadföretag sker, vilka vanliga problem som brukar uppstå vid tidsplanering av installationer och varför de uppstår samt att identifiera vilka verktyg och åtgärder som skulle underlätta planeringsarbetet inom installationer för ett entreprenadföretags planerings- och installationsspecialister. Metod: För genomförandet av studien har en fallstudie tillämpats. LÄS MER