Sökning: "Nyckelord: Fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Fysisk aktivitet.

 1. 1. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 2. 2. En positiv spiral som främjar återhämtning på flera nivåer : En metasyntes av studier om hur personer med allvarlig psykisk ohälsa erfar fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jeanette Rubensson; [2020]
  Nyckelord :severe mental illness; physical activity; community; meaning; patient experience; positive spiral; recovery; allvarlig psykisk ohälsa; fysisk aktivitet; gemenskap; mening; patienters upplevelse; positiv spiral; återhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med allvarlig psykisk ohälsa är mindre fysiskt aktiva än resterande befolkning. De är som grupp i riskzonen för drabbas av fysiska hälsoproblem samt att dö i förtid av somatiska sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av gruppträning efter höftprotesoperation : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Klevebäck; Lisa Öfverström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter en höftprotesoperation är det viktigt med träning för att uppnå en optimal funktion. Rehabilitering efter en höftprotesoperation sker tillsammans med fysioterapeut, ofta gruppvis. LÄS MER

 4. 4. Artrospatienters upplevda stöd för hälsorelaterad beteendeförändring genom digital fysioterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lukas Fredriksson; Joakim Domeij; [2020]
  Nyckelord :Digital Physiotherapy; E-Health; Experience; Behavior; Osteoarthritis; Digital Fysioterapi; E-Hälsa; Erfarenhet; Beteende; Artros;

  Sammanfattning : Background: An aging population and longer heath care waiting times has led to the emerging of digital heath care options on the market. Which support for behavioral change patients has experienced has however not been researched at great lengths. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av fysisk aktivitet samt dess inverkan på vuxna med depression

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Malin Oscarsson; Marija Ognjenovic; [2020]
  Nyckelord :Depression; fysisk aktivitet; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression ökar kraftigt världen över och är idag ett stort folkhälsoproblem som drabbar var femte svensk någon gång under individens livstid. Kostnaderna ökar för samhället. Vid tidig upptäckt kan medicinsk behandling ersättas med olika former av psykologisk behandling. LÄS MER