Sökning: "Nyckelord: Fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Fysisk aktivitet.

 1. 1. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevda erfarenheter av fysisk aktivitet vid långvarig smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Noah Gustafsson; Ludvig Hedblom; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; Fysisk aktivitet; Långvarig smärta; Patientupplevelse; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet har bevisats vara ett alternativ eller komplement till medicinering vid långvarig smärta. Ett av de vanligaste hindren till uteblivna rekommendationer av fysisk aktivitet konstateras vara sjuksköterskans kunskapsbrist gällande behandlingsmetoden. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av vård vid bröstsmärta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Anderberg; Yue Gervind; [2019]
  Nyckelord :Bröstsmärta; Kommunikation; Livskvalitet; Patienters erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är ett av de vanligaste symtomen som leder till att många patienter söker vård och de flesta är oroliga för sitt hjärta eftersom mortaliteten av ischemiska hjärtsjukdomar är högt globalt. Symtom av icke kardiell utlöst bröstsmärta leder inte alltid till en ny diagnos eller vidare utredning vilket resulterar i osäkerhet och minskad livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Projekt Aktiv Student : Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Helena Ekman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER