Sökning: "Nyckelord: Mänskliga Rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Mänskliga Rättigheter.

 1. 1. Vad är mänskliga rättigheter i en folkbibliotekskontext? En kvalitativ studie av uppfattningar om mänskliga rättigheter och demokrati ur ett institutionellt perspektiv i svensk folkbibliotekskontext.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka synen på mänskliga rättigheter och demokrati i relat-ion till uppfattningar om folkbiblioteket som samhällsinstitution, samt vilken möjlig roll mänskliga rättigheter utifrån detta skulle kunna spela i en folkbibliotekskontext, mot bak-grund av statens människorättsliga skyldigheter. Utifrån kvalitativa intervjuer med folk-bibliotekarier, knutna till ett genomfört demokratiprojekt som fallkontext, och kvalitativ innehållsanalys av två nationella bibliotekspolicydokument, har primärmaterialet tagits fram. LÄS MER

 2. 2. ”Detta ska inte förekomma i Sverige” En analys av politiska diskurser i partiet Sverigedemokraterna om mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annie Fingal; [2022]
  Nyckelord :Key words: men´s violence against women; honour related violence and oppression; intimate partner violence; gender equality; politics; human rights; gender; racism; discourse Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor; hedersrelaterat våld och förtryck; våld i nära relationer; jämställdhet; politik; mänskliga rättigheter; genus; rasism; diskurs; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines discourses in policy and debate on men´s violence against women as a political subject in national Swedish politics. Particularly, this study focuses on the party Sverigedemokraterna (SD) and the research material constitutes of private member’s motions, which is proposals submitted by SD Members of the Riksdag, during the year of 2021. LÄS MER

 3. 3. Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ban of veil; child; human rights; swedish debate; argumentation analysis Nyckelord: Slöjförbud; barn; mänskliga rättigheter; svensk debatt; argumentationsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. LÄS MER

 4. 4. Fotbolls-VM i Qatar 2022 – slutet på ”det vackra spelet”. En argumentationsanalys av nationella fotbollsförbunds ställningstaganden inför fotbolls-VM i Qatar 2022

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonatan Strandqvist; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Mänskliga Rättigheter; Fotbolls-VM 2022; mega-events; Qatar; HBTQI; Mi- grantarbetare; Sport; Fotbollsförbund; Sportswashing.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas den pågående debatten gällande att värdskapet för fot- bolls-VM 2022 tilldelades Qatar. En konflikt som handlar om diskriminering och över- grepp av mänskliga rättigheter i Qatar och ställs emot värdegrunderna fotbollsvärlden uppges stå för. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Yttrandefrihet; Turkiet; Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Art. 10; Art. 301 Key words: Freedom of expression; Turkey; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights; Article 10; Article 301; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. LÄS MER