Sökning: "Nyckelord: Närstående"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Närstående.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Nyckelord :Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. LÄS MER

 2. 2. "Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland" - en kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Cennet Useinovska; [2019]
  Nyckelord :anhörig; biståndsbedömning; delaktighet; frivillighet; omsorgsgivare;

  Sammanfattning : Andersson, J & Useinovska, U. ”Hur hade Sverige sett ut utan anhöriga? Det tänker man ibland” En kvalitativ studie av anhörigas roll vid biståndsbedömning ur biståndshandläggarens perspektiv. Examensarbete i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktoria Sundström; Sofia Zettergren; [2019]
  Nyckelord :Död; erfarenheter; familj; lidande; närstående; trygghet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskor upplever svårigheter att bemöta anhörigas och patienters reaktioner och beteenden som visas under palliativa vårdsammanhang. Sjuksköterskor upplever även brist på kunskap gällande symtom som uppkommer hos patienter som befinner sig i livet slutskede samt hur bemötandet bör vara mot anhöriga och patienter för att det ska upplevas tillfredställande för patienter, anhöriga och för sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Att leva nära någon som har diabetes : - En litteraturöversikt om hur närstående upplever att leva med vuxen person som har diabetes mellitus typ 1.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Line Knutsson; Johansson Sofia; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 1; experiences; family; literature review; support; diabetes mellitus typ 1; familj; litteraturöversikt; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 (DM typ-1) är en kronisk sjukdom som är vanlig i världen och fortsätter att öka i antal insjuknande personer. Det är inte bara personen med DM typ-1 som får förändringar i livet, även närstående påverkas. LÄS MER

 5. 5. ”Att leva tills man dör kan ju faktiskt innebära att man är intim och har sex”. En kvalitativ studie om sexualitet inom palliativ vård utifrån sjuksköterskors perspektiv.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :fokusgruppsintervjuer; helhetssyn; palliativ vård; sexualitet; sexuella script; sjuksköterskor; focus group interviews; holistic-view; nurses; palliative care; sexuality; sexual script;

  Sammanfattning : Bakgrund: I palliativ vård kan aspekter av sexualitet aktualiseras. Riktlinjer för palliativ vård säger att sexualitet bör beaktas i arbetet. Tidigare forskning visar att inkludering av sexualitet i vården är bristfällig och det finns en kunskapslucka om hur det ser ut inom palliativ vård. LÄS MER