Sökning: "Nyckelord: Närstående"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Närstående.

 1. 1. Att leva med ALS : En litteraturstudie ur patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Inas Al-Khamees; Mary Bilal; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Motor neuron disease; Palliative care; Patient perspective; Qualitative.; Kvalitativ; Motorneuronsjukdom; Palliativ vård; Patienters perspektiv; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en fortskridande motorneuronsjukdom som drabbar och bryter ner nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen orsakar stort lidande för patienter och kan vara snabbt fortskridande och oförutsägbar. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av sin psykosociala situation under cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa A. M. Pemer; Fredrik Willehadson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents and Young Adults AYA ; Cancer Treatment; Psychosocial; Experiences; Ungdomar och unga vuxna AYA ; Cancerbehandling; Psykosocial; Erfarenheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Ungdomar och unga vuxna under cancerbehandling är i behov av specialanpassad och ålderslämplig vård då deras åldersgrupp genomgår unika livsutvecklande milstolpar i övergången från barndom till att bli vuxen som påverkas av cancersjukdomen. En störd livsutveckling kan resultera med långsiktiga negativa konsekvenser som kan påverka ungdomar och unga vuxna även efter avslutad behandling. LÄS MER

 3. 3. Individens upplevelse av bemötande vid självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nordling Rosalinda; Helen Budin; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Självskadebeteende; bemötande; upplevelse; vårdpersonal; närstående; samhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande och ett växande problem i samhället. Det finns många fördomar och missförstånd kring självskadebeteende. Sjuksköterskan och vårdpersonalens bemötande mot individer med ett självskadebeteende har stor betydelse för fortsatt behandling. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser när en närstående med avancerad cancer får palliativ vård i livets slutskede.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dzana Klacar; Rahman Noore; Salma Safic; [2020]
  Nyckelord :cancer; delaktighet; familj; information; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad cancer innefattar obotlig cancerdiagnos som kommer att behandlas palliativt. Lungcancer uppstår i bronkialslemhinnan och sprider sig till närliggande lymfkörtlar. Vid cancer i prostatan är det inte alla som får symtom, men en del kan få problem med urinering. Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen för kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av behandlingskrävande prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carl-Hugo Robeling; Erik Rieden; Isac Roos; [2020]
  Nyckelord :Prostatacancer; behandling; biverkningar; känslor; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Europa. I Sverige riskerar en av åtta män över 75 år att få prostatacancer. Behandlingen leder ofta till påtagliga biverkningar som tarmdysfunktion, urininkontinens och erektil dysfunktion. LÄS MER