Sökning: "Nyckelord: Statslösa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nyckelord: Statslösa.

  1. 1. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Fahim Mangal; [2019]
    Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER