Sökning: "Nyckelord: Strategisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Strategisk kommunikation.

 1. 1. Riskuppfattningar under en rådande pandemi - en kvantitativ enkätundersökning av vilka faktorer som påverkar svenskars riskuppfattningar under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnéa Johagen; Linnea Åberg; [2020]
  Nyckelord :Keywords: riskperception; risk communication; strategic risk communication; haz-ard; outrage; trust; general trust; specific trust; risk society; digitalization; digital media Nyckelord: riskuppfattning; riskkommunikation; strategisk riskkommunikation; hazard; förtroende; generellt förtroende; specifikt förtroende; risksam-hället; digitalisering; digitala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Risk perceptions during a current pandemic At this moment in time (may 2020), Sweden is in the midst of a pandemic by reason of the coronavirus. Folkhälsomyndigheten, the Swedish public health authority, is facing a challenge in communicating about the risk when the general public's perceptions of risk are formed by a variety of factors. LÄS MER

 2. 2. I ett tal till nationen - En diskursiv studie om nationalism & nationell identitet under en kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Asta Nordlund; Wilhelm Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: K​ riskommunikation; kritisk diskursanalys; multimodalitet; nationell identitet; nationalism; politisk kommunikation; krishantering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har i syfte att studera Stefan Löfvens tal till nationen som hölls under covid-19 pandemin 2020. Avsikten med studien har utifrån det kvalitativa materialet varit att undersöka hur lingvistik och de symboler som uttrycks i talet påverkar meningsskapande, den nationella identiteten samt om nationalism kan verka som ett inkluderande verktyg vid nationell krishantering. LÄS MER

 3. 3. Vad publicerar en partiledare på Instagram?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Furin; Sofi Viebke; [2019]
  Nyckelord :Politisk kommunikation: strategisk kommunikaiton: personalisering: självpresentation: kvalitativ analys: sociala medier: Instagram: svenska politiker.; Social Sciences;

  Sammanfattning : What does a political party leader post on Instagram? A qualitative study of political personalization on Instagram The purpose of this study was to explore the phenomena Personalization in relation to Strategic Political Communication and Social Media. Through an analysis of four Swedish political party leaders usage of the social media platform Instagram, this study aimed to find potential patterns of Political Personalization within a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. "Det känns som att det är där vi måste vara, annars blir vi irrelevanta" : En kvalitativ studie av publikutveckling inom värmländsk scenkonst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Lagneryd; Julius Thornqvist; [2018]
  Nyckelord :audience development; cultural politics; performing arts; PR; Värmland; publikutveckling; kulturpolitik; scenkonst; PR; Värmland;

  Sammanfattning : Sammanfattning Publikutveckling är ett paraplybegrepp inom den offentliga kultursektorn som blivit alltmer uppmärksammat de senaste åren. Det märks inte minst genom Kreativa Europas studie Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural organisations, som presenterades 2017. LÄS MER

 5. 5. ÄVEN OM DET INTE ÄR SANT SÅ ÄR DET EN BRA HISTORIA En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anders Johansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examinationsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 38Antal ord: 14 980Nyckelord:Storytelling, strategisk kommunikation, marknadsföring,differentiering, retorik, myter, modebranschenSyfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika företag inom den svenskamodebranschen använder sig av och ser på fenomenet storytelling.Teori: Storytelling som strategisk kommunikation, retorikens grund, storytellingensperspektiv, differentiering samt myterMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre respondenter från tre olika företag inom den svenska modebranschenResultat: Det övergripande resultatet visar att respondenterna framför allt använder sinstorytelling för extern påverkan. LÄS MER