Sökning: "Nyckelord: förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Nyckelord: förändringsarbete.

 1. 1. Riskhantering i en svensk förvaltningsmyndighet : En kvalitativ fallstudie på Myndighet X

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Walfridson; Andreas Bergström; [2019]
  Nyckelord :Risk; Enterprise Risk Management; Svensk förvaltningsmyndighet; Samhällsviktig verksamhet; Förordningen om intern styrning och kontroll;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Riskhantering har blivit en viktig aktivitet i offentliga såväl som privata organisationer. Svenska förvaltningsmyndigheter ställs inför allt högre krav att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de har ett samhällsansvar för att skydda verksamheten från allvarliga störningar som kan ha en påverkan på landets funktionalitet och befolkningens välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Barn i samspelssvårigheter i förskolan- En studie kring hur specialpedagoger kan stödja förskollärare i deras arbete med barn i samspelssvårigheter i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Franzén; Annika Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Förskola; lek; samspel; samspelssvårigheter; sociala färdigheter; socialkompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Franzén, Lena och Lindahl, Annika (2019). Barn i samspelssvårigheter i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Organisationens betydelse- en fallstudie om hur en skola väljer att organisera sin verksamhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Systemteori; femte disciplinen; lärande organisation; Kasam;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Svensson, Kristofer (2018). Organisationens betydelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Matematiklyftets bidrag för problemlösning på högstadiet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Borislav Zdrnja; Daniel Törnlycke; [2018]
  Nyckelord :Förändringsarbete; kollegialt lärande; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Törnlycke, Daniel och Zdrnja, Borislav (2018). Matematiklyftets bidrag för problemlösning på högstadiet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Matematikresultaten i svensk skola har sjunkit de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Samhällstrender och förändringsarbeten : En fallstudie i ett charktillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jessica Blidby; Lovisa Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Change projects; project; trends; society; vision; communication; cured meat manufacturing company; triggers; Förändringsarbete; projekt; samhällstrender; omvärlden; vision; kommunikation; charktillverkningsföretag; triggers;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to understand how a cured meat manufacturing company can succeed with an internal change project when the reason is external triggers from society. With this purpose in mind two research questions have been formulated. LÄS MER