Sökning: "Nyckelord: förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden Nyckelord: förskola.

 1. 1. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 2. 2. Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anela Jelacic; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; stöttning; scaffolding;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jelacic, Anela., Nilsson, Sandra (2020). Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Du vet bäst, du är ju pedagogen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Bakrawi Johansson; Anna Tegsell Juhlin; [2020]
  Nyckelord :cooperation; Bronfenbrenner; guardian; development ecology; educator;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med vår studie är att synliggöra vad begreppet samverkan innebär för pedagoger. Vi vill öka kunskapen om uppdraget kring samverkan i förskolan och hur det kan fungera i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Mångfald på olika villkor : En kritisk diskursanalys av mångfald i förskolors likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnèa Hamade; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; likabehandlingsplan; kritisk diskursanalys; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Denna uppsats har kritiskt granskat mångfald och hur det rekontextualiseras i relation till några likabehandlingsplaner för förskolan. Begreppet mångfald har i flera sammanhang relaterats till ett politiskt projekt vilket kan härröras ur andra beteckningar så som kulturell mångfald, kultur, etnicitet, religion, flerspråkighet eller endast mångfald. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns villkor - Pedagogers förhållningssätt till modersmål

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saowarot Donlakhornkwa; Viktoria Singh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: LÖXA1GNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2018 Handledare: Osa LundbergExaminator: Johannes Lunneblad Kod: HT18-2920-059-LÖXA1GNyckelord: Flerspråkighet, transspråkande, förskola, högläsning, flerspråkig undervisningAbstractAndelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Detta ställer krav på förskollärares förhållningssätt till modersmål, barns språkliga olikheter och olika erfarenheter. LÄS MER