Sökning: "Nyckeltal i offentlig verksamhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nyckeltal i offentlig verksamhet.

 1. 1. Benchmarkings potential i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Bergqvist; Oskar Weijden; Peder Hartman; [2010]
  Nyckelord :Benchmarking; Jämförelseprojektet; offentlig verksamhet; lärande; förändring.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att utveckla ett teoretiskt ramverk för att kartlägga benchmarkingprocessen. Vidare skall ramverket tillämpas för att beskriva vilka effekter projektet ”Hemtjänst och särskilt boende” har lett till i nätverket Ystad-Österlen. LÄS MER

 2. 2. Benchmarking med teoretisk referensram - En fallstudie om möjligheter och hinder med att benchmarka en måltid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Dollander; Filip Manfredsson; Martin Lennernäs; [2009]
  Nyckelord :Benchmarking; skolmatsalar; FAMM; lärande; offentlig verksamhet.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fallstudien stödjer att vår föreslagna benchmarkingmetod kan erbjuda mer djup och bättre möjligheter till framgång än vid traditionell benchmarking där utgångspunkten ligger i nyckeltal. Den teoretiska referensramen som används i studien erbjuder en bra förståelse för de samband som gäller mellan processer och önskat resultat. LÄS MER

 3. 3. Eftersöka, utveckla och vårda : när nyckelkompetensen går på två ben

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Stefan Claesson; Christina Claesson; [2009]
  Nyckelord :Attraction; commitment; competence development; Landstinget Gävleborg; loyalty; key competence; labour market; public sector; personnel mobility; recruitment; specialist competence.; Arbetsmarknad; attraktion; engagemang; kompetensförsörjning; kompetensutveckling; Landstinget Gävleborg; lojalitet; nyckelkompetens; offentlig sektor; personalrörlighet; rekrytering; spetskompetens.;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur relationen mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren påverkar offentlig verksamhets möjlighet att attrahera, rekrytera samt behålla nyckelkompetens inom organisationen. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ datainsamlingsmetod genom intervjuer med respondenter ur Landstinget Gävleborg. LÄS MER

 4. 4. Mätbara hälsomål för Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Jansson; Marie Goding; Nanna Nenzén; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Hälsa är ett ämne som engagerar, inte bara oss utan även vår omgivning. En människa kommer att arbeta ungefär hälften av alla år hon lever, om hon inte drabbas av något oförutsett. LÄS MER