Sökning: "Nyckeltal inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Nyckeltal inköp.

 1. 1. K3 vs IFRS : Påverkan på de finansiella rapporterna vid kapitalisering av leasing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Ahrnberg; Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; qualitative characteristics; stakeholders; financial key ratios; Leasing; IFRS 16; K3; kvalitativa egenskaper; intressenter; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing has for many years been an attractive financing alternative, especially for companies with a high debt-to-equity ratio. It is estimated that every third purchase is financed through leasing. Leasing has despite its popularity been exposed to criticism. LÄS MER

 2. 2. Produktionsutveckling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :John Alvén; Malin Fröström; [2018]
  Nyckelord :Lean Production; Key Performance Indicators; Produktionslayout; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. LÄS MER

 3. 3. Effektivare arbetsprocesser genom tydligare arbetssätt och befattningar : En studie inom inköp- och materialförsörjningsprocessen vid Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Linda Lückner; [2016]
  Nyckelord :Roller; befattningar; Lean; Självsyrande Team; Kommunikation; Arbetsmotivarion; Business excellence; processorganisation; arbetsätt; flödesorienterad styrning;

  Sammanfattning : Brister i Trafikverkets inköpsprocess och materialförsörjningsprocess har lett till att de uppsatta målen för Leveransprecision från leverantör, Leveransprecision till kund, Servicegrad till kund och Framförhållningsmått de senaste åren inte har uppnåtts. Det finns i dagsläget otydlighet i ansvar och beslutsvägar inom processerna, skillnader i arbetssätt i olika delar av landet samt ett stuprörstänk som resulterar i dålig samordning och samarbete. LÄS MER

 4. 4. Inköpsmätning av indirekt material och tjänster - en flerfallsstudie

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Pierre Axelsson; Kristoffer Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :purchasing metrics; performance measurements; indirect procurement; stragegi; nyckeltal; mätning; mognadsgrad; mognad; KPI; inköpsstrageti; inköpsmätning; Indirekt inköp; key performance measurements; procurement strategy; strategy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur mogna företagets inköpsavdelningar är och om mognadsgrad har något samband mellan hur de arbetar och mäter sin inköpsfunktion, samt att undersöka hur stora företag jobbar med indirekt inköp idag. Problembeskrivning: De olika frågorna som studien önskar besvara kan sammanfattas enligt följande: * Var befinner sig företagens mognadsgrad enligt van Weeles utvecklingsmodell? * Hur arbetar företagen med indirekt inköp? * Hur jobbar företagen med mätning av indirekt inköp? * Finns det något samband mellan mognadsgrad och användandet av nyckeltal för indirekt inköp? * Andra erfarenheter för indirekt inköp? Metod: För att kunna ge svar på forskningsfrågorna har metoden flerfallsstudie använts. LÄS MER

 5. 5. Supplier Development - Moving from a Reactive to a Proactive Approach

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sarah Rönnquist; Maria Wenner; [2014]
  Nyckelord :Leverantörsutveckling; Inköp; Reaktive och Proaktivt; Logistik; Leverantörsrelationer; Supplier Development; Purchasing; Proactive and Reactive; Supply Chain Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leverantörsutveckling började under och efter andra världskriget att utvecklas i Japan. Traditionellt sett fokuserade industrin på leverantörer med lågt inköpspris och att byta ut leverantörer som inte presterade tillräckligt bra. LÄS MER