Sökning: "Nyemission"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Nyemission.

 1. 1. Nyemissioner och framtida kursutveckling : en studie på branscheffekters påverkan på den långsiktiga kursutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emil Linansky; Jakob Andersson; [2020]
  Nyckelord :Branscheffekt; avvikande avkastning; BHAR; informationsasymmetri; windows of opportunity; emittent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om nyemissioner och hur bolag som genomför dessa presterar på marknaden finns det gott om. Överlag är alla ense om att ett bolag som genomfört en nyemission kan väntas generera lägre avkastning under de kommande åren jämfört med bolag som inte sett detta behov. LÄS MER

 2. 2. Borde vi sluta hoppa från okända klippor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Lindberg; Zac Lavesson; [2020]
  Nyckelord :Långsiktig prestation; Börsintroduktion; IPO; Nyemission; SEO; NYSE; NASDAQ; Regressionsanalys; Underperformance; long-run performance.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida långsiktig underprestation förekommer för 1770 börsintroduktioner på NYSE och NASDAQ 5 år efter börsnotering mellan 2000-2014 och om nyemissioner gjorda av samma företag har en negativ påverkan på aktieutvecklingen. Av resultatet framgår att ingen allmän underprestation råder men att de bolag som genomfört en nyemission under mätperioden underpresterat med 6,65% mot S&P 500 Total Return Index. LÄS MER

 3. 3. Annonsering av nyemissioner : En jämförelse mellan avvikelseavkastningen vid riktade- och företrädesemissioner samt förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Wallin; Tom Jatko Nilsson; [2020]
  Nyckelord :nyemission; företrädesemission; riktad emission; emissionssyfte; emissionsbelopp; eventstudie; avvikelseavkastning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en skillnad i kortsiktig avvikelseavkastning mellan riktade och företrädesemissioner vid annonsering av nyemission. Utöver det undersöks även faktorer som kan påverka avvikelseavkastningen. Dessa faktorer är syftet med emissionen och emissionsbeloppet. LÄS MER

 4. 4. Ägarstrukturens betydelse vid annonsering om nyemission : Avvikelseavkastning i svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nilsson; Strandberg Anna; [2020]
  Nyckelord :nyemission; avvikelseavkastning; familjeföretag; informationsasymmetri; eventstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om familjeägande i aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm har en påverkan på den finansiella marknadens reaktion vid annonsering om nyemission. Studien omfattar nyemissioner annonserade åren 2015 till 2019. LÄS MER

 5. 5. Finansiering av kommersiella fastighetsbolag : En studie om drivkrafterna bakom fastighetsbolagens ökade andel marknadsfinansiering och dess risker

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fanny Algstedt; Hilda Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Companies; Financing Methods; Capital Market Financing; Kommersiella fastighetsbolag; Finansieringsmetoder; Marknadsfinansiering;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har nya finansieringsmetoder vuxit fram ibland de kommersiella fastighetsbolagens finansieringsportföljer. Framförallt emitteras företagsobligationer i en allt större utsträckning. LÄS MER