Sökning: "Nyexaminerade sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Nyexaminerade sjuksköterskor.

 1. 1. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av de två första yrkesverksamma åren. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelia Olofsson; Elin Gadd; [2023]
  Nyckelord :Experiences; New graduated nurses; Literature study; Transition.; Erfarenheter; Nyexaminerade sjuksköterskor; Litteraturstudie; Övergång.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nyexaminerade sjuksköterskor upplever en klyfta mellan teori och praktik. Sjuksköterskor examineras i stor utsträckning men många väljer att lämna yrket. Det blir problematiskt när nyexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna yrket när personalbrist redan råder. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter de två första åren : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Björklund; Marie Svensson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; nyexaminerad sjuksköterska; sjuksköterskerollen; upplevelser;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans roll i vårdandet innebär att leda omvårdnadsarbetet kring patienten samt att ha en ledande roll i arbetsteamet. Detta kan kännas skrämmande för en nyexaminerad sjuksköterska att axla denna roll. En hög arbetsbelastning och personalbortfall kan ställa höga krav på den nya sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Legitimerade sjuksköterskors erfarenheter av vilka faktorer som gör att de slutar sin anställning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lakkhika Lundahl; William Andersson; [2022]
  Nyckelord :experience; nurses; organizational factors; quit work; work; arbetsmiljö; erfarenhet; organisatoriska faktorer; sjuksköterskor; uppsägning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk sjukvård står inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning som kommer att kräva allt mer vård. Samtidigt väljer allt fler sjuksköterskor att lämna sitt yrke vilket försämrar vårdkvalitén och riskerar patientsäkerheten, det är därför viktigt att undersöka vilka faktorer som får sjuksköterskor att avsluta eller byta sin anställning. LÄS MER

 4. 4. Hej döden! : En allmän litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jessica Tindefors Berg; Linus Törneberg; [2022]
  Nyckelord :Debriefing; Education; End of life care; Palliative care; Person centred care; Working environment; Arbetsmiljö; Debriefing; Palliativ vård; Personcentrerad omvårdnad; Utbildning; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en vårdform flertalet patienter är i behov av världen över. Palliativ vård förekommer inom alla vårdformer varpå majoriteten av sjuksköterskor träffar på patienter i livets slutskede någon gång under yrkeslivet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress hos nyexaminerade sjuksköterskor : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sara Sjögren; Claudia Mirela Viscarra; [2022]
  Nyckelord :Newly graduated nurses; The nursing profession; Work-related stress; Work environment; Arbetsrelaterad stress; Arbetsmiljö; Sjuksköterskeprofessionen; Nyexaminerade sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Work-related stress can negatively affect the health of newly graduated nurses, whichcan have consequences such as a shortage of nurses. If factors are identified that can lead to work-related stress, it also opens up the possibility of preparing newly graduated nurses for the work-related stress that may occur in their new profession. LÄS MER