Sökning: "Nyheter Sjölund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nyheter Sjölund.

  1. 1. EN BILD UPPRÖR FLER ÄN TUSEN ORD En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :David Högberg; Nils Sjölund; [2017-02-15]
    Nyckelord :satir; satirteckning; karikatyr; yttrandefrihet;

    Sammanfattning : Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: MK1500, Examenskurs i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER