Sökning: "Nyhetsfoto"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Nyhetsfoto.

  1. 1. "Må de avskyvärda bilderna hemsöka oss" : Bildanalys av fyra starka nyhetsbilder ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Emma Lindvall; [2017]
    Nyckelord :Alan Kurdi; Ansvarsmoral; Bildanalys; Diskursanalys; Emmanuel Levinas; Medieetik; Nyhetsfoto; Omran Daqneesh; Semiotik; Starka nyhetsbilder; Syriska inbördeskriget; Titta inte bort;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder. LÄS MER