Sökning: "Nyhetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet Nyhetsvärdering.

 1. 1. “Och så, mer politik” En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Zemack; Hannah Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :News evaluation; framing theory; news broadcasts; election monitoring; psephology; politics; public opinion; quantitative content analysis; Nyhetsvärdering; gestaltningsteorin; nyhetssändningar; valbevakning; valforskning; politik; publikens opinion; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Och så, mer politik” Authors: Hannah Zemack and Hannah Andersson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti The aim of our study is to examine to what extent the media reports about the political matters and how this reporting looks during the swedish election 2022. Specifically how the news programs Rapport and TV4Nyheterna reported during a Swedish election. LÄS MER

 2. 2. "Hej Tiktok!" : en kvantitativ innehållsanalys av nyhetsvärdering på Tiktok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Johanna Grüter; Lina Buhre; [2023]
  Nyckelord :Tiktok; Sociala medier; Nyhetsvärden; Engagemang; Användare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker om nyhetsvärden som ökar potentialen för engagemang premieras i den svenska nyhetsdistributionen på Tiktok. Det görs med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys med variabler som utgår ifrån nyhetsvärdering som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 3. 3. Nyhetslöp och nyhetsvärdering i en semidigital medievärld : En kvantitativ jämförande innehållsanalys av Dagens Nyheters tidningsframsidor och Instagram-nyheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexa Borngrund; Linnéa Nyängen; [2023]
  Nyckelord :Agenda setting; Dagens Nyheter; gatekeeping; news articles; news selection; news value; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : Digitalization has made it possible to consume news through both newspapers and social media, but we rarely consider if both platforms share the same news selection. This bachelor study aims to compare which agenda Dagens Nyheter conveys through the choices in the displayed news on the front page of the newspaper and the Instagram feed. LÄS MER

 4. 4. Dramatiserad kontra förenklad gestaltning av terrordådet i Almedalen : En komparativ retorisk analys av två nyhetsmediers gestaltning av våld med politiskt motiv respektive terrordåd.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Österholm; Molly Voxhed; [2023]
  Nyckelord :gestaltning; nyhetsmedia; Aftonbladet; SVT; retorik; nyhetsvärdering; dramaturgi; medielogik;

  Sammanfattning : Denna studie avser undersöka gestaltningen och framställningen av våld med politiskt motiv och terrordåd i nyhetsmedia. Sex nyhetsartiklar ligger till grund för analysen som valts utifrån ett strategiskt urval, publicerade av Sveriges Television och Aftonbladet som berör dådet i Almedalen 2022. LÄS MER

 5. 5. När DN flyttar in : en studie om hur den mediala bilden av Norrland kan påverkas av lokala journalistiska satsningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Victor Simon Svenfelt; Niklas Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Journalistik; Riksmedia; Nyhetsmedier; Norrland; Orientalism; Gestaltning; Dagens Nyheter; Glesbygd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens Nyheter etablerade under våren 2022 lokala redaktioner i Luleå och Umeå med syftet att förmedla nyhetshändelser från Norrland till en rikspublik. Sedan uppstarten i mars 2022 till tidpunkten för genomförandet av denna studie har runt 180 artiklar producerats av redaktionens reportrar. LÄS MER