Sökning: "Nyhetsvärdering"

Visar resultat 21 - 25 av 229 uppsatser innehållade ordet Nyhetsvärdering.

 1. 21. "Vi behöver göra mer" : En diskursanalys av svensk nyhetsrapportering om klimatet under en vårvecka 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lovisa Yngvesson; [2019]
  Nyckelord :klimat; medierapportering; nyhetsvärdering; konstruktiv journalistik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien presenterar bilden av svensk klimatrapportering under en veckas tid. Syftet med studien är således att få en ökad förståelse för svensk klimatrapportering. LÄS MER

 2. 22. Hur ett redaktionellt beslut påverkar en tidnings miljö- och klimatrapportering - En undersökning av Sydsvenskans miljö- och klimatsatsning 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lundkvist Stina; [2019]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; Media; Miljöjournalistik; Miljökommunikation; Nyhetsvärdering; Sydsvenskan;

  Sammanfattning : Allmänintresset för miljö- och klimatfrågor har ökat de senaste åren och från många håll ställs det större krav på media att rapportera mer om de här frågorna. Med det i åtanke undersöker studien hur tidningsredaktioner kan arbeta för att integrera miljö och klimat i den vardagliga nyhetsrapporteringen. LÄS MER

 3. 23. Objektivitet inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys om hur lokalpress porträtterar sitt största idrottslag i jämförelse med rikstäckande press

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jacob Berg; Viktor Algurén; Oscar Walldén; [2019]
  Nyckelord :Nya Wermlands-tidningen; Aftonbladet; Färjestad; innehållsanalys; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Objektivitet inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys om hur lokalpress porträtterar sitt största idrottslag i jämförelse med rikstäckande press

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jacob Berg Bergqvist; Viktor Algurén; Oscar Walldén; [2019]
  Nyckelord :Nya Wermlands-Tidningen; Aftonbladet; Färjestad; Innehållsanalys Nyhetsvärdering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Svenska mediers rapportering om e-sport : En kvantitativ studie om nyhetsvärdering,jämställdhet och gestaltning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oscar Ågren; [2019]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; gestaltning; nyhetsvärdering; sportjournalistik; e-sport; Dagens nyheter; Aftonbladet; SVT 2;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningenav e-sport ser ut i olika typer av medier. De olika typerna som valdes var dagstidning(Dagens Nyheter), kvällstidning (Aftonbladet) och public service (SVT). Dessa valdes för attse om det finns någon skillnad mellan dem. LÄS MER