Sökning: "Nyinköp"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Nyinköp.

 1. 1. Kostnadsjämförelse kantsten : Nyinköp - återanvändning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oliver Sundström; [2022]
  Nyckelord :Kantsten; Nyinköp; Återanvändning; kostnadsberäkning;

  Sammanfattning : Kanstensarbete är väl förekommande i anläggningsprojekt. Jag har tillsammans med NCC och projektet Östra Länken Luleå tagit fram en utredning om kantsten. En prisjämförelse mellan återanvänd och nyinköpt kantsten. Underlag i projekt angående hur mycket kantsten som skall återanvändas ligger i underkant. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av kontorsmöbler

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Hägg; [2020]
  Nyckelord :Kontorsmöbler; hållbarhet; cirkulär ekonomi; återbruk; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis was conducted to quantitatively describe environmental and economic benefits from reuse of office furniture together with a status analysis of methods used to calculate that kind of data. Information was gathered from literature and interviews with industry players. LÄS MER

 3. 3. Återbruk i byggbranschen : En fallstudie om klimatbesparingspotential och ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Kristin Matsson; [2020]
  Nyckelord :Reuse; climate savings; selective gentle demolition; landfill site; Återbruk; klimatbesparing; selektiv rivning; deponi;

  Sammanfattning : För att minska koldioxidutsläppen i byggbranschen och nå de globala och nationella miljömålen måste nya sätt att hantera material och avfall införas. Syftet med denna studie är att kartlägga mängden återbrukbara material vid ombyggnationen av Gylle skola i Borlänge genom att utföra en återbruksinventering av den första etappen i projektet. LÄS MER

 4. 4. Återbrukssystem för möbler i kommunal sektor - hinder och möjligheter för cirkulära lösningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Antonia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Återbrukssystem; Återbruk; Återbruk av Möbler; Kontorsmöbler; Återbruk i offentlig sektor; Återbruk i kommunal sektor; Cirkulär ekonomi; Re-use system; Re-use of furniture; Recycling of furniture; Mistra REES; Off2off; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With today’s consumption trends it has become important to use resources more efficient and work towards a more circular economy. Municipalities may do so by using a re-use system for furniture, which means that they can mediate their furniture via an IT software and re-use them within the organization. LÄS MER

 5. 5. Giftfria förskolor : inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elvira Pettersson; [2014]
  Nyckelord :kommun; förskola; inomhusmiljö; kemikalier; barn; exponering; hälsoskadliga ämnen; hormonstörande ämnen; ftalater; bisfenol A; perfluorerade ämnen; flamskyddsmedel; hälsoeffekter; reproduktionsproblem; cancer; ADHD; autism; diabetes; fetma; astma; allergi; inredning; plast; skumgummi; textil; elektronik; leksaker; hygienprodukter; rengöringsmedel; damm; mat; åtgärder;

  Sammanfattning : Många av de sjukdomar och hälsoförändringar som ökat i västvärlden de senaste decennierna kan kopplas till kemikalieexponering. Sådana åkommor är exempelvis cancer; leukemi och hjärncancer hos barn samt cancer i bröst, prostata, testiklar och sköldkörtel hos vuxna, metabola sjukdomar; fetma och diabetes, neurologiska störningar hos barn; beteendestörningar, ADHD och autism, immunsystemsstörningar; allergier, astma och ökad infektionskänslighet, reproduktionssystemsstörningar; försämrad spermiekvalitet, minskad reproduktionsförmåga och infertilitet, missbildningar på pojkars könsorgan såsom hypospadi och kryptorkism samt tidigarelagd pubertet hos flickor. LÄS MER