Sökning: "Nyköping"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Nyköping.

 1. 1. Rumslig dramaturgi : Ett verktyg för att främja den kognitiva tillgängligheten i utställningssammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Irene Velasco Ramos; [2019]
  Nyckelord :: Information design; spatial design; exhibitions; cognition; accessibility; dramaturgy; Informationsdesign; rumslig gestaltning; utställningar; kognition; tillgänglighet; dramaturgi.;

  Sammanfattning : Rumslig dramaturgi är ett examensarbete inom informationsdesign och inriktningen rumslig gestaltning.   I dag finns enligt kulturplaner utsatta regionala mål för kultur och även lagstadgade tillgänglighetskriterier vilka genom demokratin är en värdegrund som regional museiverksamhet behöver möta. LÄS MER

 2. 2. Optimering av svetsande operationer : En fallstudie utförd inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Maskinteknik; Försöksplanering; De sju förbättringsverktygen; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I en värld där kvalitet blir allt viktigare behöver industrin fortsätta att kontinuerligt förbättra produktkvaliteten. Genom statistiska metoder kan organisationer skapa kunskap om produkter och processer som kan användas vid förbättringsarbeten. Examensarbetet genomfördes som en fallstudie på ett företag inom fordonsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Hur högerpopulistiska är Sverigedemokraterna? En kvalitativ textanalys av lokala valmanifest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; radikala högerpopulistiska partier; Mudde; moderniseringens förlorare; valmanifest; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if the ideas researchers mean characterize populist radical right parties is manifested in the Sweden Democrats election manifestos. Furthermore, it was of interest to examine if there is a difference in how and what’s emphasized between election manifestos for different municipalities and over time. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av utbud och måltidsprocess : Med fokus på specialkoster i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :specialkost; sjukhus; allergi; intolerans; konsistensanpassning; religiös kosthållning; etisk kosthållning; måltidsprocess; kommunikation; måltidsorganisation; Flexi; Sörmland; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjukhusmaten har stor betydelse för patientens tillfrisknande, men trots detta slängs stor del av maten och många patienter lider av undernäring. En inlagd patient behöver energi- och näringstät kost, men för att patienter med sjukdomar och åkommor ska kunna äta maten krävs individanpassning av måltiderna. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering - En fallstudie i Nyköping

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sara Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Stormwater; stormwater management; Dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; lokalt omhändertagande av dagvatten; klimatförändringar; fördröjningsmetoder;

  Sammanfattning : In urban areas stormwater have become a problem due to limited infiltration. Impermeable surfaces such as asphalt covers and buildings cause changes in the flow of water and content of contaminating products, which normally are not processed by sewage treatment works. LÄS MER