Sökning: "Nyköping"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Nyköping.

 1. 1. Könsförhållanden i fattigvården kring sekelskiftet 1900 : En studie av mäns och kvinnors villkor i Nyköpings fattigstuga och arbetshus

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Lundell; [2020]
  Nyckelord :historia; fattigvård; könsförhållanden; genus; Nyköping; sekelskiftet; fattigstuga; arbetshus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Högfrekventa mätningar med sensorer för transportberäkning av totalfosfor i vattendrag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Nora Ottander; [2020]
  Nyckelord :turbiditet; fosfor; sensor; transportberäkning; övergödning;

  Sammanfattning : Large areas in the Baltic Sea suffer from eutrophication, due to excessive input of nutrients, mostly nitrogen and phosphorus, from surrounding coasts. The transfer of phosphorus is mostly riverine. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell kommunikation : Hur tydlig och begriplig information till personer med annat modersmål kan stödja social inkludering på arbetsmarknadsutbildningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olsson Martina; [2020]
  Nyckelord :textdesign; information; skriven information; begriplighet; klarspråk; lättläst; annat modersmål; interkulturell kommunikation; social inkludering; text och bild; informationsdesign;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning Textdesign. Arbetet går ut på att undersöka hur introducerande information på arbetsmarknadsutbildningar kan utformas för att vara tydlig för en målgrupp som inte har svenska som modersmål. LÄS MER

 4. 4. Vik för vik – Mot en friskare Östersjökust med fokus på Strandstuviken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Nyborg; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is a serious problem that is affecting the Baltic Sea and its streams connecting to it. It brings a negative impact on the biodiversity, the streams recreational value, sport fishing and also the overall ground water quality. LÄS MER

 5. 5. Rumslig dramaturgi : Ett verktyg för att främja den kognitiva tillgängligheten i utställningssammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Irene Velasco Ramos; [2019]
  Nyckelord :: Information design; spatial design; exhibitions; cognition; accessibility; dramaturgy; Informationsdesign; rumslig gestaltning; utställningar; kognition; tillgänglighet; dramaturgi.;

  Sammanfattning : Rumslig dramaturgi är ett examensarbete inom informationsdesign och inriktningen rumslig gestaltning.   I dag finns enligt kulturplaner utsatta regionala mål för kultur och även lagstadgade tillgänglighetskriterier vilka genom demokratin är en värdegrund som regional museiverksamhet behöver möta. LÄS MER