Sökning: "Nynäshamn"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Nynäshamn.

 1. 1. Changing equipment for cold-water surfing

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Deva Pérez Orviz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to develop a specialized piece of equipment for cold-water surfers to use when changing before and after a surf session. The current surfing equipment available is designed for warmer weather and water temperature and doesn’t cover all the needs the surfers in the northern countries of Europe and America have. LÄS MER

 2. 2. Våtmarkers potential att rena avloppsvatten från läkemedelsrester

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Adolfsson Lindahl; Sigrid Edholm; Felicia Hagberg; Niclas Holmgren; Jacob Källbom; Astrid Magnusson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; våtmarker; läkemedel; läkemedelsrester; avloppsvatten; hoppkräftor; bioindikatorer; tilläggsrening; metaanalys; vattenrening;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes på uppdrag av det statliga forskningsinstitutet Formas. Syftet med rapporten var att undersöka hur effektiva våtmarker är som tilläggsrening av avloppsvatten, detta med avseende på reducering av läkemedel samt skadeeffekter på akvatiska organismer. LÄS MER

 3. 3. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av lämpliga sträckor för automatiserade godstransporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Armin Zakeri; [2020]
  Nyckelord :automatiserade fordon; godstransporter; lastbilar; sträckor;

  Sammanfattning : Development of automated trucks that are able to drive without a human driver, is currently under way. Testing of automated trucks have mostly taken place in closed off areas, but as development progresses, their readiness towards deployment on public roads increases. LÄS MER

 5. 5. A Case Study Evaluating the Performance of the NWP model HARMONIE in Simulating Convective Snowbands

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Louise Jungefeldt; [2020]
  Nyckelord :Convective snow bands; Baltic Sea; HARMONIE; Snökanoner; Östersjön; HARMONIE;

  Sammanfattning : Convective snow bands forming over the Baltic Sea can result in heavy precipitation along the Swedish east coast. Forecasting these events well is of great importance to prevent road traffic injuries, increased pressure at hospitals and cancelled bus traffic. LÄS MER